Jan Nabers, fractievoorzitter CDA Zwolle - Foto: CDA
Jan Nabers, fractievoorzitter CDA Zwolle
Foto: CDA

CDA Zwolle wil betaalbare woningen ook buiten de gemeentegrenzen bouwen

Zwolle – Het CDA wil dat jongeren en ouderen een passende betaalbare woning kunnen vinden in Zwolle. De komende jaren zullen minimaal duizend woningen per jaar bijgebouwd worden, maar dit is volgens de Omgevingseffectrapportage bij de ontwerp-omgevingsvisie onvoldoende om de huidige krapte te verminderen.

Het CDA wil een dubbelslag maken: door meer woningen per jaar te bouwen en de focus te verleggen op relatief meer goedkope woningen. In de huidige plannen worden woningen enerzijds binnen de bestaande bebouwing in de stad gebouwd en anderzijds daarbuiten, nu nog in Stadshagen. Maar rond 2025 is ook Stadshagen volgebouwd, aldus het CDA.

Op dit moment is nog altijd niet bekend waar vanaf ongeveer 2025 nieuwe huizen buiten de bestaande bebouwing gebouwd gaan worden, aldus het CDA. Dit is over zo’n vier jaar en we weten nog steeds niets.

Het CDA wil de huidige krapte op de woningmarkt van met name betaalbare woningen verminderen. Naast bouwen in de bestaande stad, is het daarvoor nodig dat er de komende twintig tot dertig jaar een nieuwe woonwijk met minimaal 15.000 woningen komt, vindt het CDA. Gezien de grote impact van zo’n nieuwbouwlocatie buiten de bestaande stad in het buitengebied (in vaktermen sub-urbaan), is het zeer urgent nu een democratisch en transparant participatieproces in te gaan. Het CDA wil dat jonge Zwollenaren die noodgedwongen al te lang bij hun ouders thuis wonen én ouderen die kleiner willen wonen recht hebben op een betaalbare en passende woning.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan al sinds begin 2020 hierover met het rijk in gesprek te zijn. Wat de inhoud van dat overleg is, weet het CDA Zwolle en de Zwolse samenleving niet. Het college heeft op 16 juni de gemeenteraad geïnformeerd dat het Rijk vanuit de Nationale Omgevingsvisie wellicht denkt aan een verdubbeling van het aantal inwoners in Zwolle. Of dit binnen de bestaande bebouwing van de stad gaat plaatsvinden, in een nieuwe woonwijk als Stadshagen of Zwolle-Zuid of samen met de regio, daarover is nog geen duidelijkheid.

Het CDA vindt dat Zwollenaren recht hebben op een goed planologische proces met maximale inspraak en participatie. We weten vanuit ervaring dat pas na vijf tot tot jaar de huizen echt gebouwd worden. Het CDA wil dat inwoners van deze nieuwe woonwijk zich echt Zwollenaar gaan voelen. De nieuwe wijk moet optimale verbindingen hebben met het centrum van Zwolle en met de regio. Hierover hebben inwoners van Zwolle zeker een mening. Deze waardevolle input voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders kan gebruikt worden om de kaders bepalen voor bijvoorbeeld gezondheid, wonen, natuur, energie, klimaat, mobiliteit en aantrekkelijke voorzieningen, vindt het CDA.

Wat het CDA betreft hoeft een nieuwe woonwijk niet geheel binnen de huidige gemeentegrenzen van Zwolle gebouwd te worden, de directe buurgemeenten zijn daarbij heel hard nodig. Het CDA vindt dat in samenwerking met de buurgemeenten een nieuwe woonwijk met een prettige leefomgeving voor de toekomst gebouwd kan bouwen, deels op Zwolse grond en deels op grond van de omliggende gemeenten, zoals Kampen, Dalfsen en bijvoorbeeld Hattem. Omliggende gemeenten en de provincie Overijssel zullen hier ook bij betrokken moeten worden.

Artikel delen: