Jeffrey Satoor de Rootas verlaat fractie Swollwacht

Jeffrey Satoor de Rootas verlaat fractie Swollwacht

Zwolle – Jeffrey Satoor de Rootas stapt uit de fractie van Swollwacht.

Satoor de Rootas liet dinsdagmorgen doormiddel van een verklaring aan Weblog Zwolle weten dat hij per direct stopt als lid van de fractie van Swollwacht en neemt per direct ontslag als raadslid van de gemeente Zwolle. Zijn hele verklaring en een reactie van Swollwacht lees je hieronder:

Verklaring Jeffrey Satoor de Rootas
“Met onmiddellijke ingang neem ik, Jeffrey Satoor de Rootas, lid van de fractie van Swollwacht, ontslag als raadslid van de gemeente Zwolle. Reden hiervoor is dat ik een fout heb gemaakt en daardoor het vertrouwen van mijn fractie ernstig heb geschaad. Ik ben een mens en maak fouten, dat gebeurt overal.

Dat wil niet zeggen dat ik me hiermee wil vrijpleiten. Ik had gewoon beter moeten weten. Sinds 2018 beheerde ik als penningmeester van de fractie de fractievergoeding, die bedoeld is voor zaken ter ondersteuning van de fractie. Enkele werkzaamheden voor die ondersteuning heb ik uitbesteed en uitbetaald aan mensen uit mijn eigen omgeving, die in financiële moeilijkheden zaten en soms zonder dat hier een dienst tegenover stond. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van circa 1200 euro. Dit bedrag heb ik reeds overgemaakt aan de fractie.

Ik heb dit niet voor eigen gewin gedaan, maar het is niet correct en niet goed te praten. Ik neem hiervoor ook de volledige verantwoordelijkheid. Ik kan niet goed verklaren hoe ik hiertoe gekomen ben, maar kan het helaas niet terugdraaien. Ik begrijp ten volle dat ik de partij hiermee groot onrecht heb aangedaan en leg daarom dan ook direct mijn raadslidmaatschap neer.

Ik wil mijn spijt betuigen en betreur het ten zeerste dat dit is gebeurd. Vanuit deze plek wil ik oprecht mijn excuses aanbieden aan de fractie van Swollwacht, de voltallige gemeenteraad, B&W en de Griffie.

Jeffrey Satoor de Rootas”

Ook Swollwacht komt met een reactie op het vertekken van Satoor de Rootas. De fractie laat het volgende weten:

“Als fractie zijn wij overvallen en geschokt door deze constatering. Wij nemen als fractie uitdrukkelijk afstand van deze handelwijze en wij hebben hiervan direct melding gedaan bij de raadsgriffier en de voorzitter van de gemeenteraad.

Jeffrey Satoor de Rootas heeft met de fractie de conclusie getrokken dat hij niet langer deel kan uitmaken van de fractie: hij treedt af als raadslid en zegt zijn lidmaatschap van de partij op. De ten onrechte bestede gelden zijn inmiddels terugbetaald.”

Artikel delen: