PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie

PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie

Zwolle – “In wat voor stad willen wij als Zwollenaren wonen? Die vraag had het college, samen met inwoners, eerst moeten beantwoorden”, stelt PvdA-raadslid Jan Slijkhuis. “Nu ligt er een ontwerp-Omgevingsvisie die van alles opmerkt, zonder keuzes te maken over wat we nu echt willen voor Zwolle.”

De Omgevingsvisie heeft het onder meer over Zwolle als groeistad. Slijkhuis: “Nergens wordt de vraag gesteld welke fysieke kwaliteiten bij die groeistad horen of hoe we het groene karakter van onze stad beschermen. Ook het groeien an sich overkomt ons, als we het college moeten geloven, want we moeten vooral ruimte bieden aan ‘initiatieven’ uit de markt. Waar is de visie van het gemeentebestuur, vraagt ik me dan af.” Kijkend naar het onderdeel over de hoogbouwvisie zegt Slijkhuis: “Waarom is hoogbouw nodig? En waarom zou dat goed zijn voor de stad? Die vragen worden niet beantwoord. Het kan ook anders: kijk naar Barcelona en Parijs daar bouwen ze bijvoorbeeld woonblokken van maximaal zes lagen om het karakter van de stad te beschermen.”

De PvdA hekelt eveneens de opstelling van het college met betrekking tot de participatie. In plaats van het proces te verlengen om burgers te betrekken bij de Omgevingsvisie zet het college de achterdeur op slot. “Men wil hoe dan ook in de raadsvergadering van december 2020 een besluit nemen over de – dan definitieve – Omgevingsvisie. Het gevolg: tussen 22 september en 20 oktober is een veelheid aan digitale sessies en inloopbijeenkomsten voor een-op-een-gesprekken gepland. Dat noem ik een snelkookpan in plaats van ‘slow-cooking’ over de toekomst van onze stad. Dat kan toch niet de bedoeling zijn,” aldus Slijkhuis.

In de raadsvergadering van maandag 14 september roept de PvdA het college dus op om de huidige ontwerp-Omgevingsvisie terug te nemen en met een nieuwe versie te komen die beter doordacht en behoorlijk onderbouwd is. Daarbij dringt Slijkhuis aan op een nieuw participatietraject voor de stad en vraagt hij om de besluitvorming over de definitieve Omgevingsvisie uit te stellen tot de tweede helft van 2021. “Alleen dan kun je als stad en als gemeenteraad gedegen keuzes maken over de toekomst van onze stad.”

Foto's 2
PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie
Artikel delen: