SP wil voorwaarden aan sociale werkvoorziening

Zwolle – Er moeten een aantal voorwaarden worden gesteld aan de toekomst van de sociale werkvoorziening. Daar zal de SP maandagavond voor pleiten in de gemeenteraad.

De partij vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidshandicap als volwaardig worden beschouwd. Een zinvolle dagbesteding is een kwestie van menselijke waardigheid. Binnen de sociale werkvoorziening moet het sociale weer voorop komen te staan in plaats van de financiële kaders, vindt de SP in Zwolle.

Daarvoor heeft de SP een aantal voorwaarden opgesteld:

1. naar ‘buiten’ plaatsen mag geen doel op zich zijn

Het beste uit mensen halen moet het doel zijn van de sociale werkvoorziening. Het begeleid werken (mensen in reguliere dienst nemen) en detachering zijn hiertoe een middel. Het buiten de muren van de sociale werkvoorziening plaatsen van medewerkers lijkt soms meer een doel op zich dan een middel om mensen te laten participeren. De SP vindt dat het een zorgvuldig traject moet zijn, waar bij er belangrijke voorwaarden worden opgenomen, zoals goede begeleiding en aanpassing van het werk. Het werk wordt aangepast aan de persoon en niet andersom! De beschutte werkplaats moet in stand blijven voor de doelgroep die hiervan, ook op langere termijn, afhankelijk is.

2. sluit een convenant met werkgevers en MKB

Voor de WSW-ers die buiten de muren van de sociale werkvoorziening kunnen werken, moet de gemeente een convenant sluiten met grote werkgevers en met het MKB om arbeidsplaatsen te zoeken. Hiervoor kunnen professionele acquisiteurs door de gemeente worden aangesteld. Dit kan eventueel ingebed worden in het al bestaande werkplein ‘de Lure’.

3. geen verdringing binnen de muren van de WEZO

Er moet gestopt worden met de verdringing van SW-ers doordat niet-SW-ers het werk van een SW-er doen. Hierdoor blijft de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening in stand. Dit terwijl er andere middelen beschikbaar zijn om niet-SW-ers aan het werk te helpen. Vermenging op de werkvloer is onwenselijk wanneer dit niet zorgvuldig en met mate gebeurd. Wezo Flex moet een opzichzelfstaand bedrijf blijven, die haar pijlen voor niet-SW-ers richt op het zoeken van arbeidsplaatsen buiten de sociale werkvoorziening en niet binnen de muren van de sociale werkvoorziening.

4. er komt een sociaal jaarverslag

In de sociale werkvoorziening staat de mens voorop, de wet heeft immers tot doel om het beste uit mensen te halen. Om dat doel te bereiken dient werk te worden gemaakt van een sociaal jaarverslag, met inzicht in de sociale prestaties en de ontwikkeling van medewerkers. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelingsplan met een jaarlijks functioneringsgesprek.

5. het goede voorbeeld

De gemeente Zwolle dient het goede voorbeeld te geven door het bieden van arbeidsplaatsen voor SW-ers. Ook moet zij voldoende opdrachten bieden voor diensten zoals de post, groen, schoonmaak etc. De gemeente promoot de mogelijkheden van de sociale werkvoorziening bij instellingen en bedrijven binnen Zwolle. Ook de Wezo zelf maakt zoveel mogelijk gebruik van haar eigen diensten.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. again with sp… ja irriteer je maar aan mijn vele berichtjes over de sp maar het is nog steeds in verhouding met het aantal berichten dat die populistische party lanceert…


  Maak melding

 2. CU en D66 laten ook regelmatig van zich horen hier op dit weblog…
  Misschien zou jij (sig) de partij waarop jij gestemd hebt eens moeten attenderen op dit medium als je vindt dat zij niet van zich laten horen???


  Maak melding

 3. ik maak uit dit verhaal op dat de SP vindt dat er nu niet volwaardig wordt gewerkt in sociale werkplaatsen. ik kan u verzekeren dat dit welzeker het geval is. er zitten welliswaar grote nivoverschillen en hier en daar wat capaciteits verschillen tussen de werknemers onderling, maar dan nog. het blijft een sociale werkplaats met een aangepaste werkdruk op haar werknemers, dat moet je lekker zo laten.


  Maak melding

 4. @jasper… dit is geen politiek forum naar mijn weten. Ik vind niet dat de partij waar ik op stem niet van zich laat horen maar dat de SP zichzelf betrokkener laat overkomen dan ze daadwerkelijk zijn met al deze persberichten…


  Maak melding

Reageer