Geplande kruising Ankummerdijk - Foto: Provincie Overijssel
Geplande kruising Ankummerdijk
Foto: Provincie Overijssel

Informatiedag werkzaamheden parallelwegen N340 Zwolle – Ommen

Zwolle – De provincie Overijssel en aannemer VDV organiseren een informatiedag over de geplande werkzaamheden aan de parallelwegen van de N340 Zwolle – Ommen.

Medewerkers van provincie Overijssel en aannemer VDV zijn aanwezig om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden en uitleg te geven over de planning en uit te voeren werkzaamheden. Eind september 2020 wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

Zij zorgen voor passende verkeersmaatregelen en beperking van hinder voor het verkeer. Vanaf maart 2021 start aannemer VDV met de daadwerkelijke realisatie van de herinrichting van de parallelwegen.

Door de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via de website www.vechtdalverbinding.nl en vooraf een tijd reserveren. De gesprekken vinden op 24 september plaats in het informatiecentrum aan de Hessenweg 27 in Dalfsen, tussen 11.00 en 19.15 uur. De gesprekken duren maximaal 20 minuten.

Om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en om de provincialeweg N340 te verbeteren, komt er een nieuw tracé vanaf de A28 tot aan het kruispunt Ankummerdijk/Cubbinghesteeg. Vanaf dit kruispunt tot aan het viaduct Varsen worden, op dit weggedeelte van de Hessenweg, alle uitritten en nagenoeg alle doorsteken afgesloten van de hoofdrijbaan en aangesloten op de parallelweg.

Tijdens de werkzaamheden blijven de percelen altijd via één kant bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk bij het direct voor de deur aanbrengen van asfalt of het aanpassen van een oprit. In deze situatie zijn percelen gedurende een halve dag alleen te voet of per fiets bereikbaar. In samenspraak met de perceeleigenaar wordt hiervoor een rustig moment uitgekozen. Tijdens de werkzaamheden aan de parallelwegen blijft de N340 open voor doorgaand verkeer.

Volgend jaar wordt de N340 drie weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer kan in die periode gebruik maken van de N377 en het bestemmingsverkeer wordt afgewikkeld via de parallelwegen. Zowel de onderdoorgang bij Balkbrug als de parallelwegen zijn dan gereed en in gebruik genomen. Aanvullende informatie over deze afsluiting volgt de komende maanden.

De werkzaamheden aan de N340 zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle – Ommen en N377 Lichtmis – Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket maatregelen ontwikkeld. De bouwwerkzaamheden zijn begin 2020 gestart. Aannemer VDV is al begonnen met het knooppunt met de A28, de bouw van het nieuwe tracé van de N340 en met de onderdoorgang in Balkbrug. Nu volgen de werkzaamheden op de bestaande N340 en N48 en vervolgens wordt de verdere N377 aangepakt. Het project is eind 2023 afgerond.

Meer informatie over het project Vechtdal Verbinding is te vinden op www.vechtdalverbinding.nl. Ook zijn de werkzaamheden te volgen in de BouwApp en op Facebook en Instagram.

Artikel delen: