Waarom niet in alle scholen een goed binnenklimaat?

Zwolle – Debat, gesprek en discussie over het binnenklimaat op scholen, in Peper & Zout: Smaakmakende gesprekken in Zwolle op 8 oktober, in aansluiting op het thema van de Nationale Onderwijsweek: Naar een gezonde school.  

Op 1 september zijn in Zwolle twee basisscholen geopend die het predicaat ‘Gezonde Klassen Scholen’ mogen dragen. Mooi voor deze scholen maar het betekent ook dat 98% van de basisscholen in Zwolle nog geen gezond binnenklimaat heeft. Deze kinderen bijten voorlopig nog in het stof en hebben te warme of te koude lokalen. Ventilatie gebeurt hier op de oude manier: ramen open, ramen dicht, wat een enorm verlies aan energie betekent. Alles behalve duurzaam. Maar ventilatie is noodzakelijk omdat de CO2 uitstoot in klaslokalen gedurende de dag enorm oploopt. Daardoor gaan de prestaties van leerlingen én leerkrachten achteruit.

Drie Zwolse bedrijven hebben een oplossing: geen verlies van warmte, schone lokalen, schone lucht én geen onnodig verlies van warmte. Een duurzaam product, waarvan het belang voor vele partijen overduidelijk is en dus rap ingevoerd moet worden. Zou je zeggen. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Waar ligt dat aan? Aan gebrek aan financiële middelen? Of willen we teveel? Kunnen we er zelf voor zorgen dat dergelijke goede ideeën sneller in en doorgevoerd worden? En hebben wij daar invloed op? Sprekers zijn: De heer Ab de Graaf, manager Business Development J.E. StorkAir en De heer Joost Kuijper, innovatiemanager Zwolle-Kampen Netwerkstad. De avond staat onder leiding van Jelmer Krom, woordvoerder van het Astma Fonds.

De avond vindt plaats op woensdagavond 8 oktober, om 20.00 uur in het pand Koestraat 3 (naast Odeon).

Van 5 t/m 12 oktober is er de Nationale Onderwijsweek. Thema is: naar een gezonde school. Een van de aspecten van een gezonde school is de luchtkwaliteit in scholen. Die is niet goed. Zo’n 80% van de scholen in Nederland kampt met een slecht binnenklimaat. Dat zie je niet, maar je herkent het aan een muffe lucht die vaak lang blijft hangen, de beslagen ramen en de tocht als er geventileerd wordt.

Een slecht binnenklimaat veroorzaakt allerlei klachten. Zo is aangetoond dat het concentratievermogen van leerlingen én leerkrachten achteruit gaat als het CO2 gehalte gedurende de dag in een klaslokaal stijgt. Kinderen die werken in een goed binnenklimaat, presteren aantoonbaar beter. Ventileren door ramen open te zetten is praktisch niet altijd een oplossing of haalbaar. Daarnaast is het energie verslindend, slecht voor het milieu en de energiekosten – die scholen zelf moeten betalen – rijzen de pan uit. 

Ook is uit onderzoek gebleken dat ongeveer een kwart van het gemiddelde ziekteverzuim op scholen is toe te schrijven aan een slecht binnenklimaat. Om nog maar niet te spreken over kinderen die last hebben van luchtwegproblemen. Voor hen is het uiteraard een verademing als het klimaat schoner en frisser is, en de school schoon is.

Kortom: elke school krijgt binnenkort een systeem waarmee het binnenklimaat fris en schoon is? 

Dat ligt toch even iets anders. Innovatieve producten als deze worden niet zo snel in en doorgevoerd als we zouden willen. Ook niet als ze zo overduidelijk op allerlei gebied een meerwaarde hebben.

Hoe komt het dat innovaties maar langzaam doorgevoerd worden? Ligt het nu alleen aan de al of niet beschikbare financiële middelen? Of willen we teveel en moeten we keuzes maken? Misschien zijn er andere oplossingen mogelijk? Kunnen wij zelf oplossingen aandragen? Hebben hierop invloed? 

Op deze avond zijn er twee sprekers:

De heer Ab de Graaf, manager Business Development J.E. StorkAir en

De heer Joost Kuijper, Innovatiemanager Zwolle-Kampen Netwerkstad

De avond staat onder leiding van Jelmer Krom, woordvoerder van het Astma Fonds.

 

Artikel delen: