Inbraakpreventie en veiligheid

Zwolle – Stichting Veiligheid en Preventie, de Wijkvereniging Zwolle Zuid en Stichting Welzijn Ouderen Zwolle organiseren op maandag 13 oktober een informatiebijeenkomst over ‘Veiligheid in en om huis en preventie van inbraak en diefstal’ in dienstencentrum de Riethoek.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ‘echte’ inbreker, om een onveilige situatie zo realistisch mogelijk weer te kunnen geven. Een medewerker van Stichting Veiligheid en Preventie (zelf ex-gedetineerde) geeft demonstraties van veelvoorkomende situaties. Daarnaast krijgen deelnemers nuttige en praktische informatie en kunnen zij vragen stellen.

De informatie draait globaal om drie vragen: 

·         Hoe kun je woninginbraak tegengaan?

·         Hoe herken je ‘gespuis’ aan de deur en hoe ga je daarmee om?

·         Hoe maak je de kans kleiner, dat je op straat wordt beroofd?   

De bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle Zuid. In algemene zin omdat blijkt dat preventie leidt tot terugloop van criminaliteit en tot een groter gevoel van veiligheid. Meer specifiek zien we dat de doelgroep ouderen extra gebaat is bij deze voorlichting. Zij voelen zich kwetsbaarder waardoor het gevoel van onveiligheid groter is. Daarnaast is het effect van het gevoel van onveiligheid groter omdat ze ook in sociaal opzicht kwetsbaarder zijn. Met andere woorden: als zij minder de deur uitgaan heeft dat sneller gevolgen in de zin van eenzaamheid en isolement. 

De bijeenkomst in de Riethoek gaat met name over de specifieke woonsituatie in de omliggende wijk. Het ligt voor de hand dat daar de seniorenwoningen en de situatie van ouderen meer aan bod zullen komen. Ook wordt er ingegaan op de veiligheid op straat. 

In dit kader is het belangrijk om op te merken dat de informatiebijeenkomst wordt voorbereid met een rondgang door de wijk door de organisatie. Situaties worden opgenomen en beoordeeld en er worden foto’s gemaakt die tijdens de bijeenkomst als illustratie dienen.  

Inbraakpreventie en veiligheid:

Maandag 13 oktober 2008

Tijd: 10.00 uur 12.00 uur

Dienstencentrum de Riethoek, Patriottenlaan 1

Deelnemers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vijf dagen voor de bijeenkomst op telefoonnummer: 038-8515780.

Toegang gratis.

 

 

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.