Zwolle Millenniumgemeente!?

De ChristenUniefractie in de Zwolse gemeenteraad wil dat Zwolle meer invulling geeft aan haar predikaat millenniumgemeente. Daarom heeft zij een voorstel geschreven aan de raad en verzoekt zij de agendacommissie dit te agenderen voor een meningsvormende ronde in het raadsplein. 

Zwolle is één van de (momenteel) 78 millenniumgemeenten in Nederland. Sinds 2005 draagt Zwolle deze titel al. Toch weet bijna niemand dit. Een enkele keer is het in een raadsvergadering kort en zijdelings aan de orde gekomen. Tot nu toe heeft Zwolle nog niet zoveel expliciete en concrete inhoud gegeven aan haar predikaat millenniumgemeente. De ChristenUniefractie is benieuwd hoe de Zwolse politieke partijen aankijken tegen de millenniumdoelen en de millenniumgemeente-gedachte.

Kernboodschap van het voorstel aan de raad

De ChristenUnie stelt een aantal actiepunten voor, waaronder het komen tot een millenniumproject in samenwerking met de gezondheidszorginstellingen en-of het komen tot een millenniumproject in samenwerking met het onderwijs, het betrekken van het burgerpanel, het worden van een duurzame fairtrade gemeente ten aanzien van inkoopbeleid en het benoemen van één portefeuillehouder voor activiteiten in het kader van de millenniumdoelen.

De ChristenUnie staat open voor andere ideeën en wil hierover graag in debat gaan met de andere partijen in de gemeenteraad. Aandacht hiervoor is nodig omdat de activiteiten die Zwolle nu als millenniumgemeente doet, dezelfde zijn als die ze daarvoor deed in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Terwijl deze activiteiten nooit expliciet onder de noemer van millenniumgemeente zijn gebracht. Daardoor hebben ze niet de uitstraling en het effect op de Zwolse gemeenschap die een millenniumgemeente kan hebben. Bovendien kan Zwolle als millenniumgemeente veel meer krachten bundelen en proactief te werk gaan ten behoeve van een of meer millenniumdoelen. De ChristenUnie hecht daaraan belang omdat zij meent dat de millenniumdoelen een stap zetten richting een rechtvaardiger (wereld)samenleving.

Woensdag 1 oktober organiseert de VNG een Millennium Gemeenten Symposium (zie www.milleniumgemeenten.nl).

Artikel delen: