Dimence Groep heeft tabak van tabak - Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Dimence Groep heeft tabak van tabak

Zwolle – De Dimence Groep is op weg naar een rookvrije organisatie waarin gezond en veilig gewerkt en verbleven kan worden. Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2021 de Dimence Groep rookvrij is en er niet meer wordt gerookt in de gebouwen en op de terreinen van de Dimence Groep en in het zicht daarvan.

Tot 1 januari 2023 wordt er een uitzondering gemaakt voor klinische patiënten die geen alternatief hebben om ergens te roken. Er is nog overleg over in welke mate er ook een uitzondering wordt gemaakt voor de Werk Leer Centra. Het rookvrij maken (het hoe en wanneer) van specifieke activiteiten van WijZ en De Kern in o.a. wijkcentra is ook nog onderwerp van gesprek.

De Dimence Groep vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal, gezond en duurzaam aan het werk kunnen blijven en zet zich in om de vitaliteit van medewerkers te vergroten. Een gezonde leefstijl en een gezonde en veilige werkomgeving waar rookvrij kan worden gewerkt, vormen daarbij een essentieel onderdeel. Het nemen van de eigen regie over het naleven van een gezonde leefstijl kan een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren voor cliënten. Dit past bij de ambitie van de Dimence Groep op dit gebied.

Stoppen met roken is een stap naar een gezonder leven. Medewerkers, patiënten en cliënten worden geholpen met stoppen, met roken met als uitgangspunt dat roken een verslaving is die om een eigen aanpak vraagt. Er wordt een aanpak ontwikkeld (als die er nog niet is) om patiënten en cliënten en andere gebruikers van diensten van de Dimence Groep te ondersteunen bij het stoppen met roken.

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de stichtingen, ondersteunende diensten en cliënten-, naasten- en medewerkers-medezeggenschap monitort het proces rondom het rookvrij maken van de Dimence Groep.

Artikel delen: