Deltion College - Foto: Peter Denekamp
Deltion College
Foto: Peter Denekamp

Deltion en Van der Capellen maken zich sterk voor goede aansluiting vmbo-mbo

Zwolle – Het Deltion College en Van der Capellen Scholengemeenschap zijn vanaf dit schooljaar gestart met een samenwerking om de doorlopende leerroutes van vmbo-leerlingen naar het mbo te versterken.

De twee scholen richten zich in deze samenwerking op het verzorgen van keuzevakken voor vierdejaars vmbo-leerlingen op het mbo. Hiermee wordt de overstap voor leerlingen van het vmbo naar het mbo versoepeld. Daarnaast maken de leerlingen in een eerder stadium kennis met het vervolgonderwijs en ervaren zij hoe het werkt op het mbo, met als gevolg een betere beroepskeuze.

Tom Versteeg, directeur van Van der Capellen SG is enthousiast over de samenwerking: “Prachtig dat, door de goede relatie tussen Van der Capellen SG en het Deltion, onze mavo (vmbo) leerlingen ook al écht aan de slag kunnen op het mbo. Op deze manier bereiden we hen goed voor op hun vervolgopleiding. Vorig jaar bleek tijdens de pilot dat leerlingen enthousiast zijn over de lessen en het gebouw van Deltion. Ineens is er bewustwording dat dit waarschijnlijk hun volgende school gaat worden en dat motiveert!”

“Wij zijn blij dat we ook op dit gebied kunnen samenwerken met Van der Capellen SG. Als onderwijsinstellingen en binnen de samenwerking vanuit Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) zijn wij geen onbekenden voor elkaar. In november starten we met het aanbieden van het keuzevak Economie & Ondernemen en later volgen er keuzevakken voor geüniformeerde beroepen, Mode & Design en Robotica”, vertelt Marleen Kanis, relatiemanager voorgezet onderwijs bij het Deltion College.

De samenwerking tussen de beide onderwijsinstellingen is het gevolg van het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs)’. Het wetsvoorstel is aangenomen en per 1 augustus in werking getreden. Dit wetsvoorstel maakt het voor vmbo- en mbo-scholen eenvoudiger om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen. Sterk Beroepsonderwijs heeft tot doel de samenwerking in de regio tussen vmbo, -mbo en bedrijfsleven te stimuleren door opleidingen op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars faciliteiten, zodat de doorlopende leerroutes vmbo-mbo in de regio verbeteren.

Artikel delen: