Gemeenteraad Zwolle vergadert in het Provinciehuis - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Gemeenteraad Zwolle vergadert in het Provinciehuis

Zwolle – In alle opzichten was de vergadering van de gemeenteraad van Zwolle maandagavond een bijzondere vergadering. Sinds een half jaar was de raad weer fysiek bij elkaar; niet in de Raadzaal van het Stadhuis, maar in de Statenzaal van het Provinciehuis. Sinds midden maart waren de gemeenteraadsleden niet meer voltallig bij elkaar geweest. Bij vergaderingen konden telkens maar enkele raadsleden aanwezig zijn in de Raadzaal en vergaderingen van de voltallige raad vonden digitaal plaats, waarbij gemeenteraadsleden vanaf hun woning op hun iPad of laptop moesten inloggen om samen besluiten te kunnen nemen.

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden, maar de Provinciale Staten van Overijssel telt 47 statenleden en hebben daarom een grotere vergaderzaal met meer zitplaatsen dan de gemeente. Daarom stelt de provincie Overijssel haar Statenzaal vanaf nu ter beschikking aan de gemeenteraad van Zwolle als er een besluitvormende vergadering plaatsvindt, waarin de raad moet stemmen over voorstellen van het college van burgemeester & wethouders of moet stemmen over ingediende moties. In de Statenzaal zijn alle zitplaatsen van elkaar afgeschermd met een plastic scherm en wordt er tussen de fracties een stoel vrijgehouden. Zo kan de raad vergaderen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, maar kon maandagavond niet aanwezig zijn. Burgemeester Peter Snijders is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland en had maandagavond in verband met de coronamaatregelen overleg met het ministerie en de andere veiligheidsregio’s. De vicevoorzitter van de gemeenteraad is D66-gemeenteraadslid Claudia van Bruggen en daarom zat zij maandagavond de vergadering voor. In haar rol van vicevoorzitter droeg ze de zilveren ambtsketen van de burgemeester. Die had ze des te meer nodig omdat ze maandagavond ook een nieuw gemeenteraadslid moest installeren. Ingrid van der Veer heeft de plaats ingenomen van Jeffrey Satoor de Rootas, die zijn ontslag had ingediend als raadslid van Swollwacht. De installatie van een nieuw raadslid is een formele gebeurtenis. Tegenover Claudia van Bruggen, die achter het spreekgestoelte had plaatsgenomen, beloofde Ingrid dat ze haar plichten als lid van het gemeentebestuur “naar eer en geweten zal vervullen.” Alle aanwezigen waren tijdens de korte ceremonie gaan staan en na afloop van haar belofte kreeg Ingrid een bos bloemen; na de vergadering volgden de felicitaties.

De gemeenteraadsleden zaten op de luxe oranje designstoelen van de statenleden, waarbij SP-er Brammert Geerling wel opmerkte dat hem een zitplaats was toegewezen, waarop normaal een CDA-statenlid zit. De wethouders hadden plaats genomen in vak G van de gedeputeerden van de provincie en Claudia van Bruggen zat zelfs achter de tafel waar normaal de commissaris van de koning Andries Heidema de Statenvergadering voorzit. Ondanks dat de gemeenteraad vergaderde in een zaal van een hoger bestuurscollege, werd toch vooral gesproken over Zwolse onderwerpen. Alleen de motie van de SP om geen kerncentrale in Overijssel te bouwen was wellicht gebaseerd op een discussie in de Provinciale Staten over kernenergie in onze provincie.

Foto's 3
Gemeenteraad Zwolle vergadert in het Provinciehuis - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink
Gemeenteraad Zwolle vergadert in het Provinciehuis - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink
Artikel delen: