Meer huisvesting voor bijzondere doelgroepen

Zwolle – De gemeente heeft samen met woningcorporaties en zorginstellingen resultaatafspraken opgesteld om het aanbod van huisvesting voor bijzondere groepen te vergroten. Het gaat om plannen voor honderden wooneenheden. Aanleiding vormt een rapport waarin is geïnventariseerd wat de opvang- en woonbehoefte is. De gemeente is blij met de eendrachtige samenwerking tussen de partijen. Daarmee worden veel maatschappelijke problemen voorkomen, zoals dakloosheid en overlast.

Het onderzoek is in opdracht van de drie Zwolse woningcorporaties, de zorginstellingen en de gemeente uitgevoerd. Op dit moment hebben volgens het onderzoek de woningcorporaties Openbaar Belang, deltaWonen en SWZ in Zwolle 1.458 wooneenheden in bezit, geschikt en bedoeld voor bijzondere doelgroepen. Hiervan zijn er 974 bestemd voor ouderen met zorg en 484 voor overige, bijzondere doelgroepen. Vanuit de instellingen is er een vraag naar ongeveer 750 extra eenheden voor bijzondere doelgroepen (excl. zorgwoningen voor ouderen). Die behoefte komt voort uit de groei van het aantal mensen dat zorg of begeleiding bij het wonen nodig heeft. Daarnaast moet bestaande huisvesting aangepast worden. De grootschalige zorgcomplexen uit de vorige eeuw zijn passé, ze worden steeds meer omgevormd naar kleinschalige woongroepen van 16 tot 24 eenheden met zorg.

De resultaatafspraken tussen corporaties en gemeente gaan over:

·         vergroten aanbod vastgoed voor bijzondere doelgroepen;

·         bevorderen leefbaarheid en voorkomen overlast;

·         afspraken met de partijen in de regio;

·         beperken instroom, bevorderen uitstroom voorzieningen;

·         bevorderen evenwichtige spreiding huisvesting bijzondere doelgroepen;

·         creëren draagvlak en omgaan met communicatie.

De corporaties hebben voor de komende jaren zo´n 300 woningen in de pijplijn zitten voor de bijzondere doelgroepen. Voor ruim de helft daarvan zijn de plannen in een vergevorderd stadium. Naast de 300 eenheden zullen enkele honderden eenheden nog worden gepland. Uit de inventarisatie blijkt dat er prioriteit moet worden gegeven aan:

–            eengezinswoningen voor multiprobleemgezinnen

–            huisvesting voor extreme overlastgevers

–            zelfstandige eenheden voor begeleid wonen

–           reguliere woningen voor uitstroom uit voorzieningen

 

De afspraken tussen gemeente, woningbouwcorporaties en zorg- en maatschappelijke instellingen voorkomen dat mensen die de regie over hun leven niet hebben of dreigen kwijt te raken tussen wal en schip terecht komen. Alle partijen hebben daarom afgesproken goed te overleggen over problemen en oplossingen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goede investeringen dit! Er zal vast wel een onrendabel gedeelte in zitten maar het maatschappelijk belang en het belang voor deze bijzondere doelgroepen weegt veel meer op dan die paar rotcenten….


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.