Zwolle pakt overlastgevers aan

Zwolle – De gemeente gaat een tweede groep projecten subsidiëren in het kader van OGGz. Deze projecten moeten bijdragen aan een vernieuwende aanpak van zorg voor dak- en thuislozen. Instellingen voor maatschappelijke opvang en zorg konden projecten aanmelden voor deze subsidie. Er zijn 11 projecten aangemeld, waarvan er 6 geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd. De projecten zijn onder andere gericht op het bestrijden van overlast en gevoelens van onveiligheid en het zoveel mogelijk in eigen omgeving opvangen van mensen die dak- en thuisloos zijn geraakt.

De zorginstellingen krijgen een eenmalige subsidie voor de uitvoering van de gehonoreerde projecten. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de projecten aan verschillende criteria voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de projecten een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambities en doelstellingen van het Stedelijk Kompas. Bovendien moet er een actieve samenwerking zijn met partnerorganisaties en moet er nagedacht zijn over een mogelijk vervolg van het project en de financiering van dit eventuele vervolg. Eén vernieuwend project dat gesubsidieerd wordt, is ‘Streetcare top 25’ van Creating Balance. Doel hiervan is het optreden tegen overlast en het bestrijden van gevoelens van onveiligheid door de aanpak van de top 25 van overlastgevers. Hierbij wordt er goed samengewerkt met de politie. Ook is er een soortgelijk project dat zich richt op het optreden tegen overlast door dak- en thuislozen die niet tot de top 25 van overlastgevers behoren.

Stedelijk Kompas

Met deze aanpak wordt nadere invulling gegeven aan het Stedelijk Kompas Zwolle, het meerjaren plan van aanpak voor dak- en thuislozen. De ambities van het Stedelijk Kompas zijn tweeledig: het verminderen van het aantal dak- en thuislozen en het verminderen van overlast. Een van de concrete doelstellingen van het Stedelijk Kompas is dat in 2014 alle 250 Zwolse daklozen in een traject zitten, waarvan minimaal 60% huisvesting en een dagbesteding heeft in 2014.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Drugsverslaving daklozen Zwolle
  De gemeente Zwolle heeft in 2008 91.000 euro beschikbaar gesteld voor Creating Balance die zich bezig houd via Streetcare 25 met verslaafde “overlastgevers” en waar afgevraagd kan worden waar het CAD mee bezig is als experts in de verslavingszorg AWBZ ondersteund.
  Dit is het zoveelste clubje in de lange reeks die denkt gesubsidieerd en wel zich met de verslaafde dak en thuislozen te bemoeien en hun hulpverlening te bieden om zo de overlast op straat in te dammen.
  de Hr. Ron Gerrits stuurt zwaar verslaafden richting Thailand waar zij onder begeleiding van boedhistische monniken te kunnen afkicken. Het zou een oplossing kunnen zijn om in alle rust met een Aziatische cultuur van de drugs etc. af te kicken weg van al die duizenden gesubsidieerde eilandjes die zich bezig houden met de verslavingszorg en die niet in staat blijken te zijn om verslaafden onder empatische en bekwame begeleiders puur te laten afkicken zonder al die vervangende chemische middelen waar de pharmaceutische industrie goud geld aan verdient en de verslaafde clienten hun lichaam mee vergiftigd word.
  De verslaafde E.M. die in Thailand is afgekickt van zijn verslaving en daar monnik is geworden ken ik persoonlijk maar die was ook het “slachtoffer” geworden van de ontbrekende nazorg die Nederlandse soldaten op VN missies niet ontvangen als zij terug keren met een PTSS syndroom.
  Zij worden wel gedwongen om voor de politieke grijze muizen het vuile werk op te knappen als die mooi weer willen spelen op nationaal en internationaal niveau om zo hun ego”s op te krikken maar Jan soldaat word bij terugkeer in Nederland aan zijn of haar lot overgelaten door de bureau-generaals en bewindslieden.
  Maar met Creating Balance word maar weer bewezen hoe met subsidiegelden en AWBZ ondersteuning alles word afgekocht,zelfs de mislukking die CAD en verslavingszorg vertegenwoordigd.
  Goed naar dak en thuislozen verslaafd of niet luisteren en aan hun hulpvraag voldoen en dan is de overlast vermindert.


  ⚠️ Meld

 2. pp reactie
  Tja,als je de draad van het verhaal niet kan oppakken en geen geduld heb en meer druk bezig bent met het consumptieleven in plaats inzicht te verwerven hoe de samenleving in elkaar zit dan blijf je steken in een tunnelvisie opgesloten in je eigen zieleleven ver van je medemens.


  ⚠️ Meld

 3. geschreven door Pp, op 28 januari 2009 om 13:58

  ik vind uw stukjes doorgaans te langdradig om helemaal te lezen.
  —————————————————————

  Met een fles azijn in handbereik moet dat lukken Pp.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.