Vijf jaar Zwolse Brede Scholen

Zwolle – Met het vertonen van een film over de diversiteit van de Brede School heeft wethouder van onderwijs Martin Knol woensdag 1 oktober het symposium Zwolse Brede Scholen geopend. Met het symposium werd gevierd dat vijf jaar geleden het eerste keurmerk Zwolse Brede School is uitgereikt en sindsdien Zwolle tien Brede Scholen rijk is.

Op het symposium hebben bekende en onbekende samenwerkingspartners elkaar ontmoet. Om ervaringen en informatie uit te wisselen en om te discussiëren over de toekomst van de Zwolse Brede School. En die toekomst is er volgens wethouder Knol: ´Zeven scholen gaan nog dit jaar een aanvraag voor het keurmerk indienen. Dat verheugt mij zeer. Ik verwacht dat de ontwikkeling van Zwolse Brede scholen onstuitbaar is en zeker na dit symposium.´De wethouder ziet de Zwolse Brede School als een impuls voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs en vooral voor de zorg voor de Zwolse kinderen en hun ouders. Hij doelt op het specifieke karakter van een Brede School: ´Een Zwolse Brede School is meer breed dan school. Daarmee bedoel ik dat de school maar een onderdeel is van de Brede School. In een Brede School werken vele partners samen zoals de gezondheidszorg, het welzijnswerk, de kinderopvang, sportorganisaties, culturele instellingen en het onderwijs. Daardoor biedt een Brede School kinderen, maar ook ouders een breed aanbod dat nauw op elkaar aansluit.

Al deze organisaties waren op het symposium vertegenwoordigd, maar ook de ouders ontbraken niet. ´Daarom is dit symposium ook zo belangrijk. Persoonlijke bekendheid en gelegenheid om te komen tot uitwisseling van wensen, ook van ouders, maakt nieuwe ontwikkelingen en verbetering mogelijk´, aldus de wethouder.

Subsidie

De gemeente Zwolle heeft het initiatief tot de ontwikkeling van Brede Scholen vanaf het begin ondersteund door het verstrekken van een startsubsidie. Inmiddels is dit beleid structureel gemaakt: er is een startsubsidie voor beginnende Brede Scholen en voor  de vervolgfase is het mogelijk dat Brede Scholen gebruik maken van financiële steun om de samenwerking tussen organisaties en nieuwe samenwerkingsinitiatieven mogelijk te maken.

Keurmerk Zwolse Brede School.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een school in het bezit zijn van het keurmerk Zwolse Brede School. Zwolle onderscheidt zich hierin van andere gemeenten.

Om het keurmerk te verkrijgen moet de school voldoen aan een aantal criteria.

Wethouder Knol: ´Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is ook het organiseren van dit symposium. Wij zien het als een verantwoordelijkheid van de lokale overheid om de ontmoeting tussen alle partners in de Zwolse Brede Scholen mogelijk te maken. Dit symposium is hiervan een voorbeeld.´

Film

Knol: ´Velen zijn geïnteresseerd en willen meer weten over de Brede School. Een leerlinge van een Zwolse Brede School heeft mij laten zien en horen hoe een dag op een Zwolse brede school er uit kan zien. Deze ontmoeting is gefilmd. De film geeft een beeld van een aantal activiteiten dat op een Brede School afspeelt´

Geïnteresseerden kunnen de film opvragen bij de gemeente.

Meer informatie is ook te vinden op www.zwolle.nl, klikken op scholing & vorming en vervolgens klikken op project de brede school.

Artikel delen:

Reageer