Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Zwolle – De gemeente koopt ontzettend veel in. Van pennen tot energie, van bewaking tot grond. In totaal geeft de Gemeente Zwolle ruim 500 miljoen per jaar uit, waarvan 140 miljoen aan inkoop wordt besteed. D66 vindt dat dit moet gebeuren op een manier die bijdraagt aan een duurzame toekomst en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het gaat over hoeveel waarde je weet te realiseren met je geld. De fractie roept het college op hier zwaarder en concreter op in te zetten.

Voor D66 is het belangrijk dat de ecologische, sociale en economische ambities van deze gemeente duidelijk en op een samenhangende wijze in het inkoopbeleid naar voren komen. Dat zorgt ervoor dat ondernemers en andere organisaties beter in staat worden gebracht om in te spelen op wat we als gemeente willen realiseren. Hoewel het college aangeeft onze ambitie te delen, kan de aanpak wat D66 betreft veel beter. Zo wil het college minimaal één keer het hoogste ambitieniveau halen, D66 vindt dat te weinig. En het maakt daarbij verschil of de gemeente dan kiest voor een project dat schrijfwaren inkoopt of dat over vastgoedonderhoud gaat.

Daarnaast wil het college inkoopprocessen afstemmen op wat voor het bedrijfsleven haalbaar is. Daar denkt D66 precies omgekeerd; de ambities zijn leidend en mogen daarmee een uitdaging zijn voor het bedrijfsleven. Dat vraagt een andere manier van werken. Niet alleen goed doordachte eisen formuleren en deze aan de markt overdragen, maar ook een actief pad bewandelen van vragen en zoeken, innoveren en experimenteren. Ambities bereik je het beste wanneer je er zelf actief aan bijdraagt.

Met maatschappelijke verantwoord inkopen / ondernemen bied je als gemeente jezelf en ondernemers de kans om maatschappelijke betrokkenheid te tonen en impact te hebben. Op die manier zijn zowel gemeente als bedrijven als werkgevers aantrekkelijker voor de jongere generatie. Die hecht meer waarde aan organisaties die naast bedrijfseconomische waarde, ook maatschappelijke waarde genereren. Op die manier draagt inkoop bij aan een toekomstbestendige Zwolse samenleving.

Artikel delen: