Nieuwe Trias locatie Zwanenberg voor kleinschalig wonen

Nieuwe Trias locatie Zwanenberg voor kleinschalig wonen

Zwolle – Trias opent op 12 oktober een nieuwe kleinschalige woonlocatie in Zwolle voor jongeren: Zwanenberg.

Locatie Zwanenberg richt zich op jongeren die beschikken over een redelijke mate van zelfstandigheid, maar waarvoor zelfstandig wonen nog een brug te ver is. Trias helpt deze jongeren bij de voorbereiding op hun toekomst. Met als resultaat dat de jongere zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk verder kan.

Wietske Spoelstra, manager bij Trias: “Steeds vaker zien we dat jongeren aansluitend op de behandelvraag een woonvraag hebben. Op locatie Zwanenberg kunnen jongeren hun zelfredzaamheid vergroten en oefenen met zelfstandig wonen. Ze krijgen woonbegeleiding op maat en hebben daar zelf ook een stem in.”

De jongere kan tot een leeftijd van 18 jaar wonen bij Zwanenberg en ontvangt naast face-to-face ondersteuning ook online hulpverlening. De jongere kan, onder begeleiding van pedagogische medewerkers, oefenen met meer vrijheden en verantwoordelijkheden ter voorbereiding op een volgende stap in zijn/haar toekomst.

Wanneer de gemeente een toewijzing heeft afgegeven voor de hulp, kan de jongere aangemeld worden via het voordeurteam van Trias. Zij zijn dagelijks bereikbaar via email: voordeur@triasjeugdhulp.nl.

Artikel delen: