Transitievisie Warmte over Zwolle aardgasvrij

Transitievisie Warmte over Zwolle aardgasvrij

Zwolle – In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Ook Zwolle wordt aardgasvrij. Gebouwen en woningen moeten op een andere manier worden verwarmd.

Hoe wordt Zwolle een aardgasvrije stad? Welke opties zijn er en waar starten we mee? Dit staat beschreven in de Transitievisie Warmte, die het college aan de gemeenteraad ter besluitvorming heeft aangeboden.

De overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen heet de warmtetransitie. Deze is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Het document Transitievisie Warmte geeft hiervoor de aftrap.

Monique Schuttenbeld, wethouder energietransitie: “We hebben de afgelopen jaren al goed benut en de eerste stappen gezet naar een aardgasvrije stad. Veel bewoners en bedrijven hebben al maatregelen genomen, zoals het isoleren van hun woning of pand. Ook zijn er al diverse lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid gestart. Denk aan Berkum energieneutraal buurkracht, 50 tinten groen en Blauwvinger Energie.”

De Transitievisie Warmte geeft richting en invulling aan de warmtetransitie in Zwolle. Het is de basis om het gesprek met de stad over de warmtetransitie voort te zetten. Om de stad mee te nemen in het waarom van de warmtetransitie, welke warmteoplossingen er zijn, wat mensen nu al kunnen doen en op welke manier ze kunnen meedenken.

Monique Schuttenbeld: “We kunnen niet in één keer de hele stad aardgasvrij maken. Dat hoeft ook niet, er is nog tijd. De overgang naar aardgasvrij doen we daarom stap voor stap waarbij we goed nadenken over elke stap. Het belangrijkste uitgangspunt voor de hele warmtetransitie is dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook voor mensen met een smalle beurs moet het mogelijk zijn de overstap naar een aardgasvrije woning te maken.”

De Transitievisie Warmte beschrijft per wijk wat de meest waarschijnlijke techniek is voor aardgasvrij wonen en werken. Daarbij gaan we uit van de huidige kennis. Er zijn immers verschillende warmteoplossingen mogelijk en er komen er ook nog steeds bij. “In Zwolle verwachten we dat we een mix aan oplossingen nodig hebben om de transitie te realiseren,” aldus de wethouder.

Gemeente Zwolle start de warmtetransitie in Holtenbroek, Aa-landen en Berkum. De keuze voor Holtenbroek en Aa-landen is onder meer gekoppeld aan de ontwikkeling van geothermie in Zwolle-Noord met als voorkeurslocatie Dijklanden. In Berkum werkt de gemeente al sinds 2019 samen met bewoners, bedrijven en andere partners aan het project Berkum Energieneutraal.

De eerste stap is het maken van een wijkuitvoeringsplan. Dit stelt de gemeente samen met bewoners en andere betrokkenen in de wijk op. Een wijkuitvoeringsplan beschrijft hoe de wijk stap voor stap van het aardgas afgaat en welke keuzes hierin zijn gemaakt.

“Iedereen die dat wil kan actief meedoen in de planvorming en de uitvoering van de transitie naar aardgasvrij,” geeft wethouder Schuttenbeld aan. “We beginnen dus in die drie wijken. Voor de rest van de stad is het tijdspad nog niet bepaald. Dat doen we samen met de stad. Want alleen samen met bewoners, bedrijven en instellingen maken we van deze transitie een succes. En ook al is jouw wijk of buurt nog niet aan de beurt, je kunt altijd zelf beginnen met kleine stapjes. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van de woning.”

Zwolle actualiseert de transitievisie elke paar jaar. Monique Schuttenbeld: “Dat is ook nodig. We doen immers in de eerste wijken weer nieuwe ervaringen op. Bovendien staan de ontwikkelingen in de rest van het land ook niet stil.”

Artikel delen: