In Oosterenk volop kansen voor wonen, werken en verblijven - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

In Oosterenk volop kansen voor wonen, werken en verblijven

Zwolle – Oosterenk ken je misschien omdat je weleens in het stadion komt of naar het ziekenhuis moet. Of je kent het omdat je school er staat of omdat je hier werkt. Zwolle wil Oosterenk veel meer benutten.

Waar Oosterenk nu vooral een gebied is waar veel gewerkt wordt, kan het in de toekomst een levendige plek worden waar het prettig werken, wonen én verblijven is. Gemeente Zwolle heeft samen met haar partners op Oosterenk een visie voor het gebied gemaakt. Hierin staan de gezamenlijke wensen en ideeën voor de vijf gebieden in Oosterenk.

Zo staat in de visie dat zorg en bedrijven die passen bij zorg belangrijk zijn voor de groei aan werkgelegenheid. In de visie staat ook dat er op Oosterenk voldoende kansen zijn voor het vernieuwen van kantoren en bedrijfsruimten en dat bepaalde kantoren omgebouwd kunnen worden naar woningen. Voor bewoners, werknemers en bezoekers is een fijne omgeving met veel groen is ook belangrijk. Ook hier gaat de visie over.

“Iedereen komt wel eens op Oosterenk, alleen niemand blijft hier. Hierin willen we verandering brengen”, geeft wethouder Ed Anker aan. “Oosterenk is een dynamische omgeving waar geweldige kansen liggen om te ontwikkelen, er zijn nu ook al ontwikkelingen aan de gang. Kijk bijvoorbeeld naar de plek waar vroeger het kantoor stond van het Waterschap. Op deze plek staan straks woningen. Oosterenk grenst aan een landelijke groene omgeving, heeft volop levendigheid in en rond het ziekenhuis, dit in combinatie met ontwikkelmogelijkheden op verouderde kantoorlocaties biedt geweldige mogelijkheden voor de verbetering van dit gebied. De tijd is nu rijp om hier met betrokken partijen iets moois te maken.”

Een gebied om te werken en te wonen
In de visie is duurzaamheid een belangrijk thema, denk aan energiezuinige kantoren, inspelen op veranderingen van het klimaat en zoveel mogelijk hergebruik van materialen bij de inrichting van het gebied. Het gebied wordt zodanig aangepakt dat het straks van goede kwaliteit is en klaar voor de toekomst.

In de visie staat dat er in heel Oosterenk plek is voor 600 tot 1000 woningen, dit zijn voornamelijk appartementen. Kansen voor de bouw van appartementen liggen in het centrum gebied van Oosterenk. Langs de Dokter Spanjaardweg en dokter van Thiemenweg is ruimte voor appartementen en, grenzend aan het landelijk gebied, woonhuizen.

De visie geeft bestaande kantoren ruimte om deze aan te kunnen passen aan de veranderde wensen in de kantorenmarkt. Deze wensen kunnen wijzigen onder andere als gevolg van corona en de veranderingen van het klimaat. Dit alles speelt zich straks af in een aantrekkelijke omgeving met veel groen en verschillende fiets- en wandelpaden.

“Een goed voorbeeld van nieuwe kantoren in een groene waterrijke omgeving is het gebied Watersteeg op Oosterenk”, geeft Ed Anker aan. “Dit zien wij ook voor ons voor de oudere kantoren waar nu een fijne groene omgeving nog echt mist.”

Isala als kloppend hart
Het gebied rondom Isala kan het kloppend hart worden van Oosterenk: met de levendigheid en mogelijkheden voor ontmoeten en werken. Gemeente Zwolle onderzoekt met de betrokkenen of hier voorzieningen kunnen komen zoals een , kapper, bloemist en café. Het gaat dan om bedrijven en horeca waar bezoekers en patiënten van het ziekenhuis terecht kunnen, maar ook de werknemers en (nieuwe) bewoners van Oosterenk.

Naast het kloppend hart bij Isala en het gebied langs de Dokter Spanjaardweg en dokter van Thiemenweg met kansen voor nieuwe woningen, onderscheidt de visie nog drie gebieden. Deze hebben allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten. In het gebied rondom het stadion liggen kansen voor bedrijven of diensten die te maken hebben met sport. In het gebied bij de Health Campus rondom de Dokter van Heesweg kan onder andere werk, onderwijs en gezondheid meer een plek krijgen. Het gebied Watersteeg is het nieuwste gebied waar vooral de kwaliteit van het werken en leven in een groene omgeving behouden moet blijven.

Toekomst van Zwolle
Het ontwikkelen van een gemengd gebied waar naast werken ook wonen wordt toegevoegd past in de concept Omgevingsvisie. Oosterenk maakt deel uit van de Stadsruit, dit is het ontwikkelgebied vlak bij de binnenstad. Oosterenk biedt ruimte om de groei van Zwolle te versterken.

Samen aan de slag
Om de kansen in het gebied goed te benutten, is samenwerking nodig. Niet alleen tussen de gemeente Zwolle en andere betrokken partijen in Oosterenk, maar ook tussen partijen onderling. En natuurlijk met de bewoners die er nu al wonen of in de buurt wonen. Ed Anker: “We hebben elkaar nodig. Dit is het juiste moment. We kunnen hier echt iets moois maken. Ik wil iedereen dan ook oproepen om vooral mee te doen.”

Artikel delen: