Wijkplatform Veerallee in de IJsseltoren

Het wijkplatform van Veerallee vindt plaats op dinsdag 12 december 2006 in de IJsseltoren aan de Grote Voort 247. Wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar heen en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.00 uur. In verband met de rondleiding in het gebouw begint de vergadering pas om 20.15 uur.

Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal belangrijke onderwerpen. Een stedenbouwkundige van de gemeente Zwolle geeft een toelichting over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de ABN AMRO locatie. Daarnaast wordt de stand van zaken rondom de Spoorzone besproken. De gemeente werkt aan een Projectopdracht om in 2007 te komen tot een integrale visie op de Spoorzone als kader voor verdere gebiedsuitwerking. Het college heeft in een brief aan de minister van VROM om steun gevraagd bij de ontwikkeling en uitvoering. Wijkwethouder Gerard van Dooremolen geeft een toelichting op de voorgestelde aanpak.

Aanmelden verplicht

Indien men aanwezig wil zijn bij het wijkplatform dient men zich, in verband met beveiliging, aan te melden vóór vrijdag 8 december 2006 bij de wijkservicelijn op (038) 498 33 00. Voor toegang tot de parkeergarage dient men tevens zijn autokenteken door te geven.

Artikel delen: