“Gemeente Zwolle moet gratis OV zelf uitvoeren”

Zwolle – De fractie van de Partij van de Arbeid Zwolle vindt dat het college van B&W gratis openbaar vervoer voor senioren zelf moet gaan uitvoeren door hen strippenkaarten aan te bieden. Het college van B&W presenteert morgenavond in de raadsvergadering van Zwolle een uitwerkingsvoorstel hoe het raadsbesluit voor gratis OV voor senioren kan worden uitgevoerd.

Het college concludeerde, na onderhandeling met Connexxion, dat de uitvoering hiervan € 136.000,- hoger uitvalt dan is begroot. Hierom heeft het college een drietal varianten voorgesteld aan de raad. PvdA raadslid Ronald Revenberg vindt dat deze uitwerking erg op de doelgroep en kosten gericht is. Tevens ziet hij kansen om het raadsbesluit alsnog binnen het budget gerealiseerd te krijgen. ‘Om dit experiment eenvoudig en uitvoerbaar te maken is destijds gekozen voor de doelgroep 65-plus om de bijkomende redenen dat zij met het toenemen van de leeftijd minder mobiel worden en dus een vergroot risico op vereenzaming en een sociaal isolement hebben’, aldus Ronald Revenberg. En vervolgens: ‘In die zin vinden wij het jammer dat het uitvoeringsvoorstel zich heeft versmald tot de vraag op welke manier en tegen welke kosten GOV voor senioren kan worden aangeboden en dat niet of nauwelijks is ingegaan op het oorspronkelijke hoofddoel, het vullen van lege stoelen in de daluren’. Hiernaast vindt hij de houding van een, naar eigen zeggen, maatschappelijk betrokken onderneming als Connexxion op zijn zachts gezegd onbegrijpelijk.

Ronald Revenberg: “niet alleen wilden zij niet ingaan op de uitnodiging van de PvdA om aanwezig te zijn bij de informatieronde van de gemeenteraad, ook de overheadkosten die zij berekenen voor de proef met gratis OV lijken volstrekt uit de lucht gegrepen”. “Het gaat hierbij om een kwart van het budget en dit riekt naar onwil vanuit Connexxion”, aldus Ronald Revenberg.

Namens de fractie van de PvdA zal hij morgenavond een voorstel doen dat het college van zelf strippenkaarten gaat aanbieden aan Zwolse senioren. Niet alleen bespaart dit veel kosten en blijft het experiment binnen de begroting, maar creëert het college hiermee ook meer mogelijkheden om de proef te monitoren en te evalueren.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Gratis OV
    Een proef met gratis openbaar vervoer per stadsbus voor alle Zwolse senioren van 65 jaar en ouder zit er niet in. Een proef met een beperkte doelgroep, door of de leeftijd te verhogen of hiervoor alleen mensen met een laag inkomen in aanmerking te laten komen, is nog wel een mogelijkheid.

    Maar hiervoor geldt dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari aanstaande niet haalbaar is. De discussie, gisteravond tijdens het raadsplein, maakte duidelijk dat het initiatiefvoorstel van PvdA en PBZ ‘struikelt’ over de hoge kosten. Niet alleen wil vervoerder Maxx/Connexxion geheel worden gecompenseerd, maar daar komen nog eens forse kosten voor organisatie en evaluatie bij. Vanwege het prijskaartje toverde de PvdA nog een extra variant uit de hoge hoed: gratis ter beschikking stellen van rose strippenkaarten aan 65-plussers. Eenvoudiger en goedkoper, maar nog niet zo simpel in de uitvoering, maakte met name wethouder Janco Cnossen duidelijk. Hij wees op de fraudegevoeligheid. “Ze zullen snel terug zijn te vinden op Marktplaats.nl “, was zijn verwachting, plus de consequentie voor het alleen mogen reizen tijdens daluren. Dat uitgangspunt van gebruik ná de ochtendspits was juist zo belangrijk voor de initiatiefnemers. Ze wilden de lege stoelen bezetten en daarnaast iets doen aan dreigende vereenzaming bij ouderen en het verminderen van autobewegingen richting binnenstad. Het college gaat nu de gevolgen van de diverse opties in beeld brengen.

    Stentor


    Maak melding

Reageer