Vraag over borden voor waterschapsverkiezingen

Zwolle – In november vinden voor het eerst landelijke Waterschapsverkiezingen plaats. Alle kiesgerechtigden in Nederland bepalen tussen 13 en 25 november wie de nieuwe bestuurders van de 26 waterschappen zijn. Zo ook voor het waterschap Groot Salland.

Waterschappen maken volwaardig deel uit van ons democratische bestel. Voor het eerst doen landelijke politieke partijen, waaronder het CDA, en lokale belangengroeperingen mee. Via o.a. televisie, radio en kranten zal in de maanden oktober en november veel aandacht aan de verkiezingen worden besteed. In dit kader vraagt CDA Zwolle of de bekende verkiezingsborden, die gebruikt worden voor Gemeenteraadsverkiezingen, ook voor de waterschapsverkiezingen geplaatst worden. Het CDA vindt dat de verkiezingsborden in Zwolle een bijdrage kunnen leveren aan de bekendheid van de verkiezingen en bewustwording bij kiezers t.a.v. de waterschapsverkiezingen, en vraagt het college of het voornemens is om de verkiezingsborden voor de waterschapsverkiezingen te plaatsen en de deelnemende partijen hierover in te lichten.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer