Installatie vijftiende lector Windesheim

Zwolle – Op vrijdag 10 oktober vindt de installatie plaats van dr. Peter van ’t Riet als lector ‘ICT en Onderwijsinnovatie’ bij Windesheim in Zwolle. Het lectoraat richt zich op de rol die informatietechnologie speelt bij vernieuwingen in het onderwijs. 

Van ’t Riet is de vijftiende lector die door Windesheim wordt aangesteld. De hogeschool telt nu in totaal zeventien lectoraten. Elk lectoraat doet onderzoek, werkt aan professionalisering van docenten, onderwijsvernieuwing en dienstverlening. Het werkt daarin samen met allerlei professionals en organisaties binnen en buiten Windesheim.

De installatie van Van ’t Riet gebeurt tijdens een programma vanaf 13.30 uur, waarin de lector zijn lectorale rede ‘ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie’ houdt. Daarnaast spreekt dr. ing. Karl Dittrich, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, zijn referaat uit. Voor de installatie, door prof. dr. Lex Bouter van het college van bestuur VU-Windesheim, vinden workshops plaats over ‘ketenmodellen’ en ‘ICT gouvernance’.

Het programma rond de lectorale rede wordt ’s ochtends voorafgegaan door de bijeenkomst ‘Competenties en ICT, wat kun je ermee?’ door SURFfoundation en het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. 

Wageningen en Zwolle

Peter van ’t Riet is sinds september 2007 lector ICT en Onderwijsinnovatie aan Windesheim na een lange carrière in het hoger onderwijs als lerarenopleider, opleidings- en dienstenmanager, laatstelijk als directeur strategisch informatiebeleid van de hogeschool (CIO).

Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie legt zich toe op de rol die ICT speelt bij het innoveren van het onderwijs. ICT dringt langs allerlei wegen en op diverse niveaus het onderwijs binnen. Hoe gaan studenten, docenten, managers en bestuurders daarmee om? Reageren zij reactief of maken zij ICT tot een strategische succesfactor voor hun onderwijs en onderwijsorganisatie? Het lectoraat wil onderwijsprofessionals en onderwijsinstellingen ondersteunen, zodat onderwijs en onderwijsorganisatie aansluiten op de moderne informatiemaatschappij. 

Lectoraten bij Windesheim

Lectoraten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Windesheim tot regionaal kenniscentrum. Windesheim heeft zijn lectoraten ontwikkeld vanuit maatschappelijke thema’s. Deze thema’s zijn: ondernemen, techniek, zorg en onderwijs. Elk lectoraat bestaat uit één of twee lectoren en een kenniskring. De leden van de kenniskring zijn inhoudsdeskundigen die binnen of buiten Windesheim werkzaam zijn.

 

 

Artikel delen:

Reageer