Gemeenteraad Zwolle stemt in met Ontwikkelkader Spoorzone

Gemeenteraad Zwolle stemt in met Ontwikkelkader Spoorzone

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond unaniem ingestemd met het Ontwikkelkader Spoorzone. Een aantal weken eerder sprak de gemeenteraad al uitgebreid over de toekomst van de Spoorzone.

Op de agenda stond toen het Ontwikkelkader Spoorzone. De naam zegt het al: in dit document staan de kaders voor nieuwe ontwikkelingen. In de Spoorcafés in mei 2019 in Gerrits Tuin en in november op Perron038 hebben de bewoners van de Spoorzone en betrokkenen meegepraat over de toekomst van het gebied.

Deze input is vervolgens meegenomen in het voorgestelde Ontwikkelkader. Voor de zomervakantie heeft het college van burgemeester en wethouders het Ontwikkelkader Spoorzone aan de gemeenteraadsleden voorgelegd.

Op 21 september spraken de gemeenteraadsleden met elkaar en met wethouder Ed Anker over het voorgestelde kader. Dit debat is terug te zien via deze link. Een aantal weken later, op 26 oktober, nam de gemeenteraad een besluit over het Ontwikkelkader. Deze digitale vergadering is ook terug te zien.

Het Ontwikkelkader Spoorzone is te vinden op: www.zwolle.nl/ontwikkelkader.

Artikel delen: