Ondertekening Zwols sportakkoord zorgt voor kansen voor sport en bewegen in Zwolle - Foto: SportService Zwolle
Foto: SportService Zwolle

Ondertekening Zwols sportakkoord zorgt voor kansen voor sport en bewegen in Zwolle

Zwolle – Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus is het ondertekenen van het lokaal Zwols sportakkoord dinsdag niet doorgegaan.

De stuurgroep bestaande uit een afvaardiging van SportService Zwolle, gemeente Zwolle, sportverenigingen, maatschappij en zorg vonden dit niet verantwoord. In plaats daarvan heeft wethouder sport, René de Heer door het zetten van zijn handtekening op woensdag het startschot gegeven.

De overige ondertekenaars zetten hun handtekening op ingeplande momenten waarbij de maatregelen in acht worden genomen. Er zijn kansen voor sport en bewegen in Zwolle! De gemeente Zwolle en SportService Zwolle benutten deze kansen door navolging te geven aan het Nationaal sportakkoord. “Als verbinder van sport en bewegen in onze sportstad
voelden we ons geroepen om de aanjager te zijn van het Zwols sportakkoord. Waarbij we het belangrijk vinden om dit samen met de Zwolse inwoners en betrokkenen te realiseren”, vertelt Roger Knoops, manager SportService Zwolle.

“Het is ontzettend jammer dat we het ondertekenen niet als één groot feest tijdens een bijeenkomst kunnen laten plaatsvinden. Maar, we denken aan ieder zijn gezondheid en doen wat nodig is. Omdat het lokaal sportakkoord een belangrijk sportief toekomst perspectief biedt, wilden we de ondertekening wel deze maand laten plaatsvinden zodat we invulling kunnen geven aan de gestelde doelen en activiteiten”, aldus Knoops.

Krachten bundelen
“Sporten en bewegen zijn hier dé basis voor een gezonde leefstijl, waarbij sport als doel- en middel de drijvende kracht is achter elke samenwerking. De ondertekenaars, ongeveer 80, komen uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven hebben concrete afspraken gemaakt voor 2020 en 2021. Gezamenlijk pakken we meer kansen op dan alleen en met de handtekeningen, oftewel ‘Blauwvinger afdrukken’ onder dit akkoord
zetten we de eerste stap naar onze gedeelde ambitie: Voor alle Zwollenaren een vitaal leven met plezier in sport en bewegen, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of als toeschouwer.”

Deelakkoorden
Het Zwols sportakkoord behandelt acties binnen de onderstaande deelakkoorden;
Inclusie en vitaliteit
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale en positieve sportaanbieders
Motoriek en innovatie
Talent en ontwikkeling

Na het ondertekenen van het Zwols sportakkoord gaan de diverse werkgroepen aan de slag om hun acties vorm te geven zodat de doelstellingen behaald worden. “We vinden het belangrijk dat de Zwolse inwoners op de hoogte blijven en geven hen graag de mogelijkheid ideeën te delen of aan te sluiten bij een werkgroep. Het Zwols sportakkoord is te lezen via onze site: https://sportservicezwolle.nl/zwols-sportakkoord ”, aldus Knoops, stuurgroep Zwols sportakkoord en managerSportService Zwolle.

Foto's 2
Ondertekening Zwols sportakkoord zorgt voor kansen voor sport en bewegen in Zwolle - Foto: SportService Zwolle
Foto: SportService Zwolle
Artikel delen: