Rosse metselbij - Foto: Menno Reemer
Rosse metselbij
Foto: Menno Reemer

Wilde bijen eten mee bij Tuinderij de Spoolderberg in Zwolle

Zwolle – Ruim zestig gezinnen en drie lokale restaurants halen bij Tuinderij de Spoolderberg wekelijks hun groenten en fruit. En ook steeds meer wilde bijen komen er graag een hapje eten.

Met ondersteuning van de Bijenbeweging Overijssel kon initiatiefneemster Joke Wierenga net dat beetje extra doen in de tuinderij, zodat het ook voor wilde bijen nu een waar paradijs is. Joke vertelt vol enthousiasme over de tuinderij: “Het is een grote stadstuin, die nu drieënhalf jaar bestaat. Echt een plek met een overvloed aan planten… en dat in de stad!”

“Er worden bijzondere groenten en kruiden geteeld voor particulieren en restaurants, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor biodiversiteit. Naast voedsel produceren dichtbij de mensen, wil ik ook zorgen voor biodiversiteit en een ecologisch evenwicht in de tuin,” aldus Joke.

Op termijn hopen Joke en alle vrijwilligers de tuinderij compleet te maken met 5 hectare voedselbos en een poel voor kikkers, padden, libellen en veel andere dieren.

Joke vertelt: “De bijdrage van de Bijenbeweging Overijssel kwam precies op het goede moment! Met de bijdrage hebben we de tuinderij verder kunnen aanvullen met inheemse struiken en bomen; een waardevolle aanvulling op de bloemenstroken die er al waren. Nu bloeit er het hele jaar door iets in de tuin. De tuinderij is nu een waar paradijs voor bijen en andere dieren, het overtreft echt al mijn verwachtingen! Ik heb al allerlei wilde bijen gezien, maar ook een hele zwerm puttertjes, een prachtige wespspin, kikkers, padden, sprinkhanen en nog veel meer,” vult ze aan.

Wilde bijen moeten voedsel vinden op inheemse wilde bloemen op bloemenstroken, bloeiende struiken en bomen. Daarnaast moeten er voldoende natuurlijke nestelplekken zijn, zoals zandige open bodem en holle stengels van bijvoorbeeld braam of vlier. Op de tuinderij is ook ruimte voor rommelige hoekjes en wat groenten die tot bloei mogen komen. “Voor bijen en andere insecten moet je vooral niet te netjes willen zijn,” zegt Joke.

Ook afgelopen jaar zijn er veel droge periodes geweest. “Die droogte begint echt zorgelijk te worden,” aldus Joke, “maar gelukkig hebben we tot op heden wel goede oogsten. Het helpt dat we de tuinderij zo natuurlijk mogelijk inrichten. Door water zoveel mogelijk vast te houden en groentebedden te combineren met natuurelementen, is de tuinderij een plek vol variatie en leven. Een plek geschikt voor voedselproductie, maar waar ook veel biodiversiteit te vinden is. We proberen een ecologisch evenwicht te creëren. Ik ben ervan overtuigd dat landbouw en natuur heel goed samen kunnen gaan. En dat dragen we graag uit!”

Wilde bijen zijn een van de meest bedreigde insectensoorten. Meer dan de helft van de bijensoorten die in Overijssel voorkomen, is afgenomen. En dat terwijl tenminste 80% van onze wilde planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van insecten zoals bijen. De Bijenbeweging werkt daarom aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Dit doen zij door kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijk beheer en door goede initiatieven te ondersteunen, zoals die van Tuinderij de Spoolderberg.

De Bijenbeweging Overijssel is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld om bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen, initiatieven met elkaar te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren om samen te werken aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Voor meer informatie zie www.bijenbewegingoverijssel.nl.

Foto's 2
Bloeiende braam - Foto: Dook van Gils
Bloeiende braam
Foto: Dook van Gils
Artikel delen: