Stroom en euro’s van Zonnepark Bomhofsplas - Foto: Henrico van der Dussen
Foto: Henrico van der Dussen

Stroom en euro’s van Zonnepark Bomhofsplas

Zwolle – Tot 9 december is het mogelijk te investeren in Zonnepark Bomhofsplas en zo ook financieel te profiteren van de opbrengsten van de lokaal opgewekte schone energie. Blauwvinger Energie wil via deze Zonnelening een bedrag van maximaal € 2.250.000,- ophalen voor de herfinanciering van het zonnepark. Daardoor kunnen deelnemers profiteren van het financiële rendement van het zonnepark en wordt het rendement lokaler en over meer deelnemers verdeeld.

Inwoners en bedrijven uit de regio Zwolle krijgen voorrang. In 2 dagen tijd is al bijna 10% van het minimale streefbedag opgehaald. Al meer dan 30 mensen doen mee in het grootste drijvende zonnepark van Europa. Met maar liefst 72.000 zonnepanelen wekt het Zonnepark Bomhofsplas sinds 1 juli duurzame stroom op, genoeg voor ongeveer 7200 huishoudens. Energiecoöperatie Blauwvinger Energie is sinds kort samen met Energiefonds Overijssel (EFO) en een lokale particuliere investeerder eigenaar geworden van Zonnepark Bomhofsplas.

Monique Schuttenbeld, wethouder Energietransitie hierover: ”Geweldig dat coöperatie Blauwvinger Energie samen met Energiefonds Overijssel nu eigenaar zijn van het grootste drijvende zonnepark van Europa. Vanuit de gemeente Zwolle hebben we er ook sterk op ingezet om eigendom en rendement binnen Zwolle te houden. Ik ben dan ook zeer trots op deze stap. Het zonnepark is, als iedereen meedoet zowel het grootste als het meest lokale drijvende zonnepark van Europa”.

Direct investeren in de Zonnelening via het duurzame crowdfundplatform Oneplanetcrowd is nu mogelijk. Als deelnemer leen je geld uit aan het grootse drijvende zonnepark in Europa. Je ontvangt een nettorente van 3,8% (na aftrek van kosten). Het gaat om een lineaire lening met een looptijd van 14 jaar en 7 maanden. Blauwvinger Energie heeft er bewust gekozen voor Oneplanetcrowd om de administratie en uitbetaling van deze lening te verzorgen. “Het is tenslotte jouw geld. Daar ga je zorgvuldig mee om.”

Blauwvinger Energie
Blauwvinger Energie is ontstaan na een oproep van de gemeente Zwolle in 2011 aan bewoners om hun energiegebruik te verduurzamen. Uiteindelijk is een coöperatie opgericht van Zwolse inwoners en bedrijven met als missie de energievoorziening van onze stad zo snel als mogelijk te verduurzamen.

“De verwerving van dit park en het uitzetten van een lening, levert hieraan een belangrijk bijdrage”, zegt Kees de Vries (voorzitter Blauwvinger Energie). “Toen deze kans voorbijkwam om eigenaar van het zonnepark te worden, konden we die niet laten lopen”. Dit past bij het motto van Blauwvinger Energie “Duurzaam, durven, doen”

Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd staat sinds 2012 voor investeren met aantrekkelijk financieel rendement én positieve impact op mens en milieu. Oneplanetcrowd verbindt innovatieve ondernemers aan toekomstgerichte investeerders om samen de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

Kijk voor meer informatie op https://blauwvingerenergie.nl/project/zonnepark-bomhofsplas-2

Artikel delen: