Het leven begint bij 63!

Zwolle – Bent u 63 jaar oud en begonnen aan uw welverdiend pensioen? Dan behoort u tot de groep senioren die is uitgenodigd voor ‘Senioren voor Zwolle’: Een middag vol ideeën en nieuwe mogelijkheden om uw vrije tijd in te vullen. Tal van organisaties zijn op zoek naar vrijwillige medewerkers en doen er alles aan om werk te bieden, waarbij de vrijwilliger volledig tot z’n recht komt. Kwaliteit, plezier, persoonlijke inbreng en flexibele afspraken, zijn kenmerkend voor het ‘nieuwe’ vrijwilligerswerk. De hoop is gevestigd op de 63-jarigen.
 
Donderdag 9 oktober is iedere Zwollenaar die 63 jaar oud is, van harte welkom op de ‘Senioren voor Zwolle’ middag. Dit bijzondere initiatief van SWO-Zwolle en Vrijwilligerscentrale Zwolle nodigt alle 63-jarigen uit om kennis te maken met maar iefst 15 organisaties die zo’n 20 soorten vrijwilligerswerk in Zwolle aanbieden. De bedoeling van de dag is dat senioren die op zoek zijn naar een zinvolle en leuke tijdsbesteding na hun pensioen, een organisatie vinden die bij hen past met werk dat voldoet aan hun specifieke wensen. Doordat steeds meer vrijwilligers een duidelijke verwachting hebben van de inhoud van het werk en de hoeveelheid tijd die zij willen besteden, bieden de organisaties een grote diversiteit aan functies en mogelijkheden aan.

Volwaardige medewerkers
Daar waar vroeger de organisatie het totale kader en de inhoud van het vrijwilligerswerk bepaalde, is tegenwoordig veel meer sprake van een samenwerking tussen werkgever en vrijwilliger. Vrijwillige medewerkers zijn medewerkers, weliswaar onbetaald, maar daardoor niet minder waardevol. Sterker nog, veel organisaties zijn voor hun functioneren grotendeels afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis willen inzetten. Vrijwilligerswerk neemt daarmee een belangrijke plaats in binnen de maatschappij en wordt momenteel in rap tempo geprofessionaliseerd.

Persoonlijke invulling
En ook de vrijwilligers zelf veranderen. Senioren gaan heel bewust om met de indeling van hun vrije tijd en hebben specifieke wensen ten aanzien van het werk dat zij willen doen. Veel senioren staan midden in de samenleving en hebben ondanks hun pensioen een druk bezet leven. Zij staan vaak positief tegenover het doen van vrijwilligerswerk, mits het goed in te passen is binnen hun eigen levensstijl. Het moet aansluiten bij hun kwaliteiten, persoonlijkheid en tijdsindeling. De zoekende organisaties weten wat potentiële vrijwilligers willen en de dag voor 63-jarigen is hiervan het zichtbare resultaat.

Waarom 63 jaar?
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen op 62-jarige leeftijd met pensioen gaan. Over het algemeen nemen zij ongeveer een jaar de tijd om tot rust te komen en te wennen aan de nieuwe situatie. Daarna gaan zij op zoek naar een prettige invulling voor de vrije tijd die zij ter beschikking hebben. Voor veel senioren is dat het moment om een activiteit te zoeken, waarmee zij hun sociale omgeving vergroten en waarin zij zich gewaardeerd voelen in hun bijdrage. Vrijwilligerswerk is dan een aantrekkelijke optie.

Senioren voor Zwolle
Tijdens de middag op 9 oktober presenteren de betrokken organisaties hun aanbod en werkwijze. Elke 63-jarige mag een introducé van willekeurige leeftijd meenemen en beiden kunnen deelnemen aan twee workshops naar keuze. Daarnaast is er een kleine informatiemarkt. De workshops zijn zeer gevarieerd en thema’s zijn onder andere: praktisch werk (schilderen, tuinieren, verhuizen etc.), begeleidend werk (contact met mensen staat centraal, huisbezoek, gastheren en dames, voorlezen, collecteren etc. ), ondersteunend en organisatorisch werk (sportverenigingwerk, scootmobieltochten organiseren, fittesten afnemen etc.) Doel is een wederzijdse kennismaking, waarbij een grote rol is weggelegd voor de ervaren vrijwilligers die de verschillende organisaties vertegenwoordigen. Zij kunnen immers als geen ander vertellen over wat zij doen, wat ze beweegt en, niet geheel onbelangrijk: wat het werk hén te bieden heeft.

U kunt zich aanmelden voor ‘Senioren voor Zwolle’ als u 63 jaar bent, via de ontvangen antwoordkaart of bellen met SWO-Zwolle, tel. <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE /> 038-8515700 . Tijd: 9 oktober van 13.30 uur-17.00 uur. Opening om 14.00 uur door de voorzitter van het bestuur van Stichting Welzijn Ouderen Zwolle, Jaap Hagedoorn. Locatie: Stadhuis in de Raadzaal, Grote Kerkplein 15. Toegang gratis.

Als u niet op de dag zelf aanwezig kunt zijn, maar wel interesse heeft in vrijwilligerswerk, kunt u langsgaan bij de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Zwolle, Assendorpstraat 48, of kijken op de site: www.vrijwilligerswerkzwolle.nl

Artikel delen:

Reageer