Burgemeester Snijders: “We stellen de mensen danig op de proef” - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Burgemeester Snijders: “We stellen de mensen danig op de proef”

Zwolle – Woensdagmiddag kwamen de elf burgemeesters uit de Veiligheidsregio IJsselland weer bijeen op het stadhuis van Zwolle om de coronacrisis te bespreken. Onder voorzitterschap van de Zwolse burgemeester Peter Snijders bespraken ze de nieuwe maatregelen van de regering en de consequenties daarvan voor de regio. Snijders: “Er wordt een groot beroep op de inwoners in onze gemeentes gedaan nu we de komende weken en wellicht langer in het dagelijks leven verder worden beperkt.” De stijging van het aantal besmettingen vlakt in deze regio af, maar de druk op de medewerkers in de zorg wordt nog niet minder.

Tijdens de persconferentie van woensdagmiddag gaf Rianne van den Berg, directeur van GGD IJsselland een toelichting op de cijfers. In de regio zijn er de afgelopen week 222 inwoners besmet per 100.000 inwoners. Over heel Nederland ligt dit cijfer op 371. Procentueel zijn er wel meer 41- tot 60-jarigen besmet en ook bij de 60-plussers is enige stijging te zien. De ziekenhuizen, verpleegtehuizen en thuiszorg staan nog steeds zwaar onder druk. Het is opvallend dat minder inwoners naar de huisarts gaan voor reguliere zorg. Het aantal testen is iets afgenomen en mede door de opkomst van de commerciële teststraten kunnen mensen binnen 24 uur worden getest en krijgen ze ook binnen 24 de uitslag.

Volgens de directeur en brandweercommandant van de Veiligheidsregio IJsselland Arjan Mengerink worden de richtlijnen van de regering in het algemeen goed nageleefd. Ook zijn de meeste inwoners goed aanspreekbaar. Wel blijven er wat zorgen om groepsvorming bij de jeugd- en thuissamenkomsten. In deze regio zijn veel jongerenketen, maar de handhavers hebben daar geen overtredingen aangetroffen. Er wordt steviger gecontroleerd en overtreders krijgen inmiddels niet alleen maar een waarschuwing, maar er worden ook meer boetes uitgedeeld. In deze regio zijn geen grote commerciële feesten aangetroffen waar honderden jongeren samenkomen: “deze regio laat wat dat betreft een heel ander beeld zien dan de randstad,” aldus burgemeester Snijders.

Over de jaarwisseling zijn door de regering nog geen richtlijnen uitgevaardigd. Snijders: “het is nog te vroeg om daarover nu al besluiten te nemen, maar oud en nieuw zal op een heel andere manier gevierd worden, omdat corona ook dan nog onder ons zal zijn.” De regering zal nog een besluit moeten nemen over een eventueel vuurwerkverbod, maar Snijders is daar duidelijk over: “We willen niet dat de ziekenhuizen rond de jaarwisseling nog meer worden belast met mensen die binnenkomen met brandwonden en andere verwondingen opgelopen bij het afsteken van vuurwerk.”

Foto's 6
Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Peter Denekamp
Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland
Foto: Peter Denekamp
Arjan Mengerink, directeur Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Peter Denekamp
Arjan Mengerink, directeur Veiligheidsregio IJsselland
Foto: Peter Denekamp
Burgemeester Snijders: “We stellen de mensen danig op de proef” - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland - Foto: Peter Denekamp
Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland
Foto: Peter Denekamp
Burgemeester Snijders: “We stellen de mensen danig op de proef” - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: