Vergunning voor coffeeshop in Rodeleeuwsteeg - Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vergunning voor coffeeshop in Rodeleeuwsteeg

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft de gedoogbeschikking en horecaexpoitatievergunning voor het vestigen van een coffeeshop in de Rodeleeuwsteeg verleend. De vergunning gaat 16 november in.

De aanvraag voldoet aan de kaders zoals die in het coffeeshopbeleid zijn vastgesteld en aan de Algemeen Plaatselijke Verordening, aldus de gemeente. Ook is er een onderzoek naar de integriteit van de aanvrager gedaan in het kader van Bibob.

Tegen de aanvraag zijn twee zienswijzen ingediend. De bezwaren richten zich op parkeer- en verkeersoverlast, vrees voor overlast van klanten van de coffeeshop en de planologische bestemming. Deze zienswijzen waren na de beoordeling door de gemeente geen gronden om de gevraagde vergunning te weigeren. Volgens het drugsbeleid is er geen aanleiding om ervan uit te gaan dat de coffeeshop meer hinder op gaat leveren dan een gemiddeld horecabedrijf.

Er is een begeleidingscommissie samengesteld die erop toeziet dat de voorschriften in de vergunning en de huisregels worden nageleefd. Als het nodig is maakt de begeleidingscommissie aanvullende afspraken om eventuele overlast tegen te gaan en de omgeving van de coffeeshop prettig te houden. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, de eigenaar van de coffeeshop, wijkagent en de gemeente Zwolle.

De omwonenden en de indieners van de zienswijzen zijn per brief geïnformeerd, aldus de gemeente.

Artikel delen: