PvdA noemt bufferzone rond abortuskliniek Zwolle stap in goede richting

PvdA noemt bufferzone rond abortuskliniek Zwolle stap in goede richting

Zwolle – Betogingen rond de abortuskliniek zijn alleen toegestaan aan de overzijde van de kliniek, op zo’n dertig meter afstand, en moeten tenminste 96 uur van te voren aangemeld worden. De PvdA noemt deze bufferzone een stap in de goede richting. Burgemeester Peter Snijders creëerde de bufferzone naar aanleiding van de vragen die de PvdA stelde om vrouwen te beschermen tegen anti-abortus-activisten.

“Het college was eerder van mening dat er geen sprake was van wanordelijkheden en dat zij dus niet hoefde in te grijpen met een bufferzone”, legt woordvoerder Selma Hoekstra de situatie uit. “Een rechter in Haarlem was het daarmee oneens. Het aanspreken van vrouwen die een abortuskliniek willen binnengaan is dermate intimiderend dat dit verboden mag worden. De maatregelen die de burgemeester nu neemt, sluiten aan bij onze wens om vrouwen in Zwolle beter te beschermen met een bufferzone.”

Hoekstra is benieuwd hoe de bufferzone uitpakt: “Het is in ieder geval een stap in de goede richting. We blijven aandacht houden voor een veilige, niet-intimiderende toegang voor vrouwen rond de abortuskliniek.” Daarvoor blijft de PvdA in contact met de kliniek en de vrouwen om de voortgang te volgen.

De gemeenteraad beantwoordde 28 september de door de PvdA gestelde vragen over betogingen bij de abortuskliniek. Sindsdien voert burgemeester Peter Snijders, in verband met zijn verantwoordelijkheid voor dit onderwerp, gesprekken met de kliniek, een afvaardiging van Schreeuw om Leven en met verschillende politici. In een informatienota aan de gemeenteraad zegt hij hierover: “Dat ging met name om het nemen van eventuele maatregelen om betogingen op meer afstand van de kliniek te laten plaatsvinden. Door de betogingen toe te staan aan de overzijde van de kliniek, op zo’n dertig meter afstand van de ingang van de kliniek, wordt enerzijds geen inbreuk gemaakt op het betogingsrecht en wordt anderzijds rekening gehouden met de rechten van de vrouwen die de kliniek bezoeken. De intensiteit van de betogingen kan leiden tot overlast en reacties vanuit de buurt. Gezien de forse toename van het aantal betogingen kan dit leiden tot spanningen. Ook om dit te voorkomen ben ik in overleg tot de plek aan de overzijde van de kliniek gekomen.” Daarnaast heeft de gemeente dus in de wet geregeld dat tenminste 96 uur van te voren een kennisgeving dient te worden ingediend voor een betoging.

Artikel delen: