Onzekerheid over gevolgen nieuwbouw Kamperpoort

Zwolle – Uit gesprekken die de VVD de afgelopen week in de Kamperpoort heeft gevoerd blijkt dat er grote onzekerheid bestaat bij de bewoners van de Vogelbuurt over de vraag of ze wel terugkunnen naar de nieuwbouw in de Kamperpoort/nieuwe Vogelbuurt en wanneer dan wel.

VVD: “De mogelijkheid tot terugkeer is wel afgesproken, maar is voor velen onzeker gezien huurhoogte en belemmerende toewijzingscriteria. Wanneer de nieuwe Vogelbuurt wordt opgeleverd is ook nog steeds onduidelijk. Doordat alles zo lang duurt en mensen onzeker zijn geworden, kiezen ze er voor om maar ergens anders te gaan wonen, in plaats van terug te gaan naar hun geliefde Kamperpoort.” De verwachting is dat mensen hier spijt van zullen krijgen en aangeven dat ze alsnog terug willen, zegt de VVD.

Dit brengt de VVD tot de volgende vragen:

1. Is de gemeente op de hoogte van de onzekerheid die heerst bij de bewoners van de Vogelbuurt over de vraag of ze wel kunnen terugkeren naar de nieuwbouw in de Kamperpoort of de nieuwe Vogelbuurt?

2. Hoe denkt de gemeente de in het verleden gedane belofte, dat terugkeer na de herstructurering van de wijk mogelijk is, waar te maken?

3. Wanneer zal de bouw op het voormalige Fenix- terrein zijn afgerond en wanneer beginnen de activiteiten in de huidige Vogelbuurt?

4. Welke mogelijkheden worden er gecreëerd voor bewoners die een te hoog inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de sociale woningbouw, maar een te laag inkomen om een huis te kopen. Hoe denkt U de terugkeer belofte voor deze groep waar te gaan maken?

5. Welke stappen gaat U ondernemen om met de bewoners in gesprek te komen over de heersende onzekerheid.

Namens de fractie van de VVD Zwolle

Gerrit van der Kooy   Rene de Heer

 

VVD Tweede Kamerlid Han ten Broeke heeft de afgelopen week een bezoek gebracht aan de Kamperpoort, waar wordt gewerkt aan een grootschalige herstructurering. Tijdens dit bezoek heeft Ten Broeke het voorstel gelanceerd de wijk te adopteren. De belangenclub van buurtbewoners uit de Kamperpoort, de Stichting Raad van Toezicht Kamperpoorters heeft inmiddels positief gereageerd op dit idee. “Het kennismakingsgesprek is goed bevallen en we hebben geconstateerd dat er waarschijnlijk nog vele moeilijke punten zijn waarbij de Raad van Toezicht  je hulp kan gebruiken”, aldus de buurtbewoners in een reactie aan Ten Broeke. Binnenkort zal het Kamerlid de Kamperpoorters ontvangen in de Tweede Kamer in Den Haag voor een nadere invulling van zijn rol in de wijk.

Tijdens de eerste ontmoeting in Zwolle is vooral gesproken over de grote onzekerheid voor veel bewoners van de te slopen Vogeltjesbuurt of ze wel terug kunnen naar de nieuwbouw in de Kamperpoort/nieuwe Vogelbuurt en wanneer dan wel. De mogelijkheid tot terugkeer is wel afgesproken, maar is voor velen onzeker gezien huurhoogte en belemmerende toewijzingscriteria. Wanneer de nieuwe Vogelbuurt wordt opgeleverd is ook nog steeds onduidelijk. Doordat alles zo lang duurt en mensen onzeker zijn geworden, kiezen ze er voor om maar ergens anders te gaan wonen, in plaats van terug te gaan naar hun geliefde Kamperpoort. De verwachting is dat veel mensen hier spijt van zullen krijgen en aangeven dat ze alsnog terug willen.

Over de in de wijk heersende onzekerheid heeft de gemeenteraadsfractie van de VVD Zwolle, in overleg met Kamerlid Han te Broeke,  inmiddels vragen gesteld aan het College van B. en W.

De fractie wil onder meer weten wat de gemeente gaat doen om een eind te maken aan die heersende onzekerheid en hoe het College de belofte dat terugkeer naar de wijk, na de herstructurering, mogelijk is gaat waar maken. Ook vraagt de VVD Zwolle om een actueel tijdschema voor de ingrepen in de wijk.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer