Naar minder dan 2 kg restafval per week in Zwolle - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Naar minder dan 2 kg restafval per week in Zwolle

Zwolle – Inwoners van Zwolle betalen nu jaarlijks een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Het maakt niet uit hoeveel afval ze aan de ROVA aanbieden. Daar komt vanaf 1 januari 2022 verandering in.

Inwoners die hun afval onvoldoende scheiden en meer dan 100 kilogram restafval per jaar aanbieden, zullen worden gestraft met een naheffing. Inwoners die in 2022 minder dan 100 kg aanbieden krijgen geld terug. Nu wordt er door Zwollenaren jaarlijks gemiddeld 177 kg restafval per persoon in de ondergrondse containers gegooid. Dat moet dus drastisch omlaag. Als dat niet lukt hangt Zwolle euro 2,3 miljoen verbrandingsbelasting van het rijk boven het hoofd.

Maandagavond debatteerde de gemeenteraad met wethouder William Dogger over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Gemeenteraadslid Ruth Stoorvogel verwoordde de stelselwijziging als volgt: “Iedereen is nu gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale afval in Zwolle en straks is iedereen afzonderlijk verantwoordelijk voor zijn eigen afval.” Eenpersoonshuishoudingen betalen nu euro 226,48 afvalstoffenheffing per jaar en meerpersoonshuishoudingen euro 283, 09. Deze heffing blijft bestaan, maar vanaf 2022 krijgt men geld terug of moet er worden bijbetaald afhankelijk van het aantal keren dat er restafval in de ondergrondse container wordt gegooid. 100 kilogram restafval per jaar komt neer op minder dan 2 kg per week.

De coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, GroenLinks en Swollwacht steunen de wethouder met zijn plannen. Van GroenLinks mag het wel wat ambitieuzer. De VVD en Swollwacht benadrukken de betaalbaarheid voor de Zwolse burgers. De oppositiepartijen hebben wat meer twijfels. De SP is ronduit tegen zolang niet precies duidelijk is wat de financiële gevolgen voor de burgers en met name de minima zijn. Wethouder Dogger: “Minima gaan er niet op achteruit.” Ook de PvdA en het CDA willen een verdere concretisering en vinden het voorstel van Dogger nog niet “belisrijp”. Het CDA noemt “afval is emotie” en benadrukt de noodzaak van een breed draagvlak onder de bevolking. Dogger zegt een publiekscampagne toe: “Daar hebben we een jaar de tijd voor.” Jan Slijkhuis van de PvdA wijst erop dat niet iedere Zwollenaar in staat is zijn afval goed te scheiden. Wethouder Dogger erkent dat dit speelt bij hoogbouw, in Assendorp en in de binnenstad, maar zegt toe dat dit per 1 januari 2022 goed moet zijn geregeld, “want anders gaan we dat niet invoeren.” Het CDA pleit voor een eerlijk systeem, aandacht voor grote gezinnen met meer afval en het risico van illegale dumping. Dogger: “Dumping is een punt van zorg en daar zullen we zeker op monitoren.”

D66 denkt dat de doelstelling van 100 kg restafval per persoon per jaar beter kan worden behaald met een systeem van Diftar (gedifferentieerde tarieven), waarbij de afvalstofheffing per huishouden wordt berekend op basis van de hoeveelheid aangeboden afval en er niet meer met een vast jaarlijks tarief wordt gewerkt. Politiek is Diftar in Zwolle echter niet haalbaar. In het verkiezingsprogram van Swollwacht, de partij van wethouder William Dogger, staat: “De gemeente mag gescheiden afvalinzameling stimuleren, maar er mag geen sprake zijn van willekeur in betaling of beloning, daarom is DIFTAR voor ons onacceptabel.” Dogger verdedigt zijn plannen met verve: “Dit is geen platte Diftar.” Wel zegt hij toe de verdere uitwerking van zijn plannen medio 2021 aan de gemeenteraad te zullen voorleggen en dat bijsturing dan mogelijk is als “het niet goed gaat.”

Foto's 2
Naar minder dan 2 kg restafval per week in Zwolle - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: