D66 laakt standpunt B&W over Holland Casino

Zwolle – Op 5 september 2008 stelde D66 schriftelijke vragen aan het college van B&W in Zwolle over de afwijzing van een vestiging van Holland Casino in Zwolle. Donderdag kwam B&W met een antwoord. Dit antwoord bevestigt het beeld van een kortzichtige en weinig consequente afwijzing door B&W, zegt D66.

D66 is voor de komst van Holland Casino. “Uit navraag door B&W bij zes gemeenten met een vestiging van Holland Casino over de effecten blijkt dat Holland Casino functioneert als toeristische trekpleister en als impuls voor levendigheid van de stad. Ook cre√ęert de vestiging van Holland Casino arbeidsplaatsen.” Voor D66 eerder reden om na de afwijzing van B&W, het college te verzoeken alsnog met Holland Casino het gesprek aan te gaan over een vestiging te Zwolle.

Hoewel B&W in zijn vergadering van 19 augustus 2008 nog aangaf de deur voor Holland Casino niet resoluut dicht te gooien (reageren in terughoudende zin”), staat in de brief van B&W van 3 september 2008 aan Holland Casino iets anders. Namelijk “Wij concluderen daarom, dat er geen mogelijkheden zijn voor een tweede casino in Zwolle”. D66 vindt het raar dat B&W de term ‘tweede casino’ gebruikt. Het college onderschrijft namelijk in zijn antwoord op 7 oktober 2008, dat “het vestigen van een casino wettelijk is voorbehouden aan Holland Casino. Speelautomatenhallen die zichzelf casino noemen, gebruiken deze term oneigenlijk en om publicitaire redenen. “

Enige reden voor afwijzing blijkt voor B&W te zijn, dat de bevolking bij het referendum van maart 2005 aangaf tegen een forse uitbreiding van het aantal speelplekken van de speelautomatenhal in het stadion is. D66 is echter van mening dat het referendum over speelautomaten in het stadion ging en niet over een uitgaans-gelegenheid zoals Holland Casino. Holland Casino en een speelautomatenhal zijn totaal onvergelijkbaar vindt D66.

Artikel delen:
Reacties 41
 1. referendum
  Even los van de discussie over wel of niet een casino (al heb ik daar wel een mening over), ik begrijp nu waarom D66 altijd pleit voor een referendum. Ze zijn erg goed in staat om de uitslag altijd in het eigen voordeel uit te leggen.
  Het standpunt van de burger is goed, als het maar het standpunt van D66 is.


  Maak melding

 2. @john van boven:
  De uitleg van D66 is ook de enige mogelijke uitleg van het referendum, daar het referendum ook ging over de uitbreiding van het aantal speelplaatsen.
  Dat andere politieke partijen, waaronder u (?), vervolgens denken te weten wat goed is voor de burger is een arrogante gedachte die niet van deze tijd is.


  Maak melding

 3. @john van boven (offtopic):

  Het valt me erg van u tegen dat u er (net als ik btw) hier als de kippen bij bent om d’66 een virtuele draai om de oren te geven maar dat u zich verrassend afzijdig hebt gehouden in de discussie over het Rodetorenplein.


  Maak melding

 4. Ze willen hier toch geen casino! Een aantal jaar geleden toen er sprake was van een groot casino bij het zwolle stadion was de bevolking van Zwolle tegen een casino.. Maar volgens mij was dat toen die tijd ook meer tegen het stadion.. Gelukkig maar dat het stadion er nu gewoon staat. Een holland casino vestiging in Zwolle juig ik wel toe!


  Maak melding

 5. Haha John

  ik begrijp nu waarom D66 altijd pleit voor een referendum. Ze zijn erg goed in staat om de uitslag altijd in het eigen voordeel uit te leggen.

  En achteraf janken dat ze niet series worden genomen met hun referenda.


  Maak melding

 6. Magic, zoals je weet spring ik ook graag ergens bovenop. Mijn reactie staat echter niet bij dat Rode Torenplein verhaal. Volgens mij wordt dat best aardig. Als ik zou schrijven “volgens mij wordt het best aardig”. Moet je dagenlang dat topic in de gaten houden. in dit geval hebben er veel mensen nagekeken. Blijft natuurlijk ook subjectief. Over smaak valt niet te twisten. Wel zou het jammer zijn als “De Keizer” letterlijk en of figuurlijk in de schaduw valt.

  Maar je hoeft/mag niet van veruit de actiefste politicus van onze mooie stad verwachten dat hij zijn mening (hoeft ook nog niet altijd het CU-standpunt te zijn) over elke zaak geeft.


  Maak melding

 7. Het standpunt van de burger is goed, als het maar het standpunt van D66 is.

  In ditzelfde sfeertje, werd het vorige referendom ook gehouden. natuurlijk. Al was het dan geen politieke partij, dat er dubbele belangen speelden is zo klaar als een klontje….

  He, Pp, ben uik het daar ineens met je eens? dat verdient een artikel op zich ūüėČ


  Maak melding

 8. @JOHN VAN BOVEN.

  Ik wist wel dat het gemiddelde raadslid een beperkte wetkennis heeft maar uw geneuzel slaat wel alles.
  Gelet op het feit dat vooraf aan de vraagstelling door D66 u ook al bent gewezen op het verschil tussen gemeentelijke verordening en de landelijke wet op de kansspelen met betrekking tot Holland Cassino.
  Ondertussen heeft u zelfs niet eens de moeite genomen om u zich daarin te verdiepen.
  Blijkbaar is het duale stelsel nog niet tot uw partij door gedrongen en knikt u als een marionet met het college mee.
  Jammer dat door de opstelling van u en uw coalitiegenoten de stad Zwolle van veel inkomsten verstoken blijft.
  Als buitenstaande toeschouwer tijdens raadsvergaderingen heb ik nooit van D66 gehoord dat zij tegen speelautomaten hallen waren.
  Zij pleiten zelfs voor 3 verschillende kleinere hallen.
  Wel begreep ik dat zij tegen de kombinatie van speelhal, sponsorschap, verhuurgarantie van het stadioncomplex en een vergunning voor onbepaalde tijd waren waar slechts 1 firma voor de vergunning in aanmerking zou komen.  Maak melding

 9. valt het mee of valt het tegen
  Ik was er toevallig als de kippen bij. Ik kijk op ons onvolprezen weblog Zwolle en zie de tekst staan. Dan reageer ik. Toevallig als eerste.
  Over het Rode Torenplein heb ik niets gezegd, omdat ik ruimte niet in portefeuille heb (ik heb niet overal verstand van :D).
  Ik wil best discussieren over het Holland Casino. Ik loop dan blijkbaar het risico dat ik arrogant gevonden wordt. Daar begrijp ik weinig van. Ik draag een standpunt uit. Net zo goed als Zwolsch Kwartier dat doet. Ik zou dan ook kunnen zeggen dat Zwolsch Kartier blijkbaar weet wat goed is voor de Zwollenaren. Zo schieten we weinig op. Ik draag een standpunt uit, net zo als anderen dat doen.
  Naar de letter van de wet gaat het inderdaad om 2 verschillende zaken. De vraag is of de burger dat nuancerend onderscheid ook maakt. Rond het referendum is duidelijk geworden dat er geen 2e onderneming komt (uitspraak Raad over de verordening) en dat er geen uitbreiding komt van het aantal speelplekken (standpunt Raad naar aanleiding van de uitslag van het referendum). Dat die uitspraak samenhangt met de inrichting van het stadion (beter: multifunctionele complex), maakt nog niet dat de uitslag van het referendum allden maar gekoppeld mag worden aan het stadion. Dat willen sommigen wel en dat begrijp ik – vanuit hun standpunt gezien – ook nog. Maar het kan geen basis zijn voor het loskoppelen van de uitslag aan de wens van een casino.  Maak melding

 10. ikke?
  @ikke. Dit is een manier van discussieren die de mijne niet is. Oordelen over iemand die je niet kent. Verschil in benaderen definieren als geneuzel. Uitstekend, hoor. Maar daardoor niet de moeite waard om op in te gaan.


  Maak melding

 11. Oordelen
  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

  Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

  En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

  Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

  Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.


  Maak melding

 12. @JOHN VAN BOVEN
  Uit uw reactie blijkt dat u dus wel op de hoogte bent van het verschil tussen de gemeentelijke verordening en de landelijke wet.
  Toch doet u regelmatig voorkomen dat er geen verschil is of dat beiden op een zelfde manier moeten worden uitgelegd c.q. beoordeeld.
  Het woord geneuzel is een milde vorm van alle benamingen die ik voor uw benadering van de zaak kon bedenken.
  Het bewust de zaak verdraaien om de stomme massa een rad voor ogen te draaien is niet hetgeen waar ik en met mij vele Zwollenaren op zitten te wachten.
  Dat u niet goed begrepen hebt waar de raad over gestemd heeft zullen wij u niet kwalijk nemen maar nuanceer dan wel uw stelling of de burger wel het onderscheid kan maken tussen een speelautomatenhal en een Holland Casino.
  Voor de uitleg naar de burgers van bovenstaand verschil, daar bent u gemeenteraadslid juist voor.


  Maak melding

 13. @john van boven:
  Als u niet begrijpt dat ik uw houding en redenering arrogant vind, wil ik dat best toelichten.

  U zegt dat u een standpunt uitdraagt, maar de onderbouwing van uw standpunt is niet zuiver. ‘Ikke’ geeft het hierboven al aan: U gaat er van uit dat de uitslag van het referendum tegen de uitbreiding van het aantal speelplaatsen (=speelautomaten) van de vergunning van Flash gelijk staat als een tegenstem tegen de mogelijke komst van Holland Casino naar Zwolle.

  Er is maar één uitleg van het referendum mogelijk en dat is dat Zwolle tegen de uitbreiding van het aantal speelautomaten is van Flash. Dat u redeneert dat Zwolle ook tegen de komst van Holland Casino is, is het misbruiken van het referendum voor uw eigen politieke agenda. Iets waar u D66 overigens van beschuldigt, terwijl zij wél de enige juiste uitleg hanteren.

  Als onderbouwing van uw redenering gaat u er gemakshalve van uit dat de Zwollenaar niet in staat is onderscheidt te maken tussen speelplaatsen voor Flash en vestiging van Holland Casino. Dat kun je absoluut geen nuanceverschil meer noemen. Het zijn simpelweg twee verschillende zaken. Ik dan ook dat “de Zwollenaar” prima in staat is dit onderscheid te maken, zeker als zij door politici zoals u zuiver ge√Įnformeerd worden, zonder dat u alvast voor hen beslist hebt wat goed voor ze is.


  Maak melding

 14. Mogelijke locaties voor een Holland Casino in Zwolle:
  -Broerenkerk;
  -Bethlehem;
  -Hortensiastraat 72 (voormalig pand Zelle Makelaardij);  Maak melding

 15. Referendumvraag
  Beste allen,

  Een duit in het discussiezakje van mijn kant. De ‘vraag’ die onderwerp was van het referendum luidde: “het vaststellen van de verordening op de speelautomatenhallen van 6 september 2004”. Antwoord: VOOR of TEGEN.
  Dat is een vraag die uiteindelijk kan leiden tot een veelheid van interpretaties van de uitslag (tegen stadion, tegen Flash, tegen speelautomaten, tegen gokhal bij stadion, tegen gokverslaving, tegen voetbal, tegen overheid, tegen de EU, tegen kerk, etc). En iedere interpretatie kent haar eigen (mogelijk persoonlijke) kaders waarbinnen deze wordt gevormd.

  Om dan te stellen dat een D66 of een willekeurig andere partij of persoon de enig juiste uitleg van de uitslag hanteert, is te kort door de bocht.

  Wij (CDA Zwolle) hebben de uitslag in ieder geval opgevat/ ge√Įnterpreteerd als een ‘Tegen’ de uitbreiding van het aantal speelplaatsen in heel Zwolle. En met de komst van een Holland Casino, naast een bestaand filiaal van Flash, zal sprake zijn van een uitbreiding van het aantal speelplaatsen.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  Maak melding

 16. verdraaien?
  Als ik de stukjes lees van Zwolsch Kwartier en van Ikke dan verbaas ik me oprecht. Ik word beticht van van alles en nog wat. Ik verdraai de feiten bewust, ik heb niet geweten waarover de raad heeft beslist.
  Toe maar!

  Dan toch maar een paar feiten:
  1. we hebben in Zwolle een speelautomatenverordening die regelt op hoeveel plekken een speelautomatenhal mag worden gevestigd en hoeveel apparaten er mogen staan. Dat is op één plek en dat zijn 55 apparaten. Dat heeft niets met Flash of welke andere ondernemer te maken.
  2. De verordening is aangepast om een grotere hal in het stadion mogelijk te maken. Die verordening maakte het mogelijk om veel meer apparaten te plaatsen.
  3. Er wordt daarna een referendum gehouden met een specifieke vraag (zie stukje Martijn vd Veen). Daar heeft de bevolking neen tegen gezegd. De verordening is door de raad teruggedraaid en heeft daarmee gereageerd op de uitslag van het referendum.
  4. Vestiging van een Holland Casino betekent ook uitbreiding van het aantal speelautomaten. Die nemen een prominente plaats in.
  5. De wet op de kansspelen regelt in artikel 27h lid 3 dat de vestiging van een speelcasino de voorafgaande instemming van de raad van de betrokken gemeente nodig heeft.
  6. Het college heeft dus het standpunt bepaald, dat de verordening die we hebben, en niet nog niet zo lang geleden opnieuw is vastgesteld, het niet toelaat dat er een casino komt met ook speelautomaten.

  Kortom, niks geen eigen politieke agenda. Op basis van een verordening, die door de meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld, en op basis van de wet op de kansspelen heeft het college haar standpunt bepaald.

  Laten we beginnen met ons te houden aan wetten en regels die democratisch tot stand zijn gekomen.


  Maak melding

 17. @John van Boven
  5. De wet op de kansspelen regelt in artikel 27h lid 3 dat de vestiging van een speelcasino de voorafgaande instemming van de raad van de betrokken gemeente nodig heeft.
  Naar mijn bescheiden mening heeft het college van B en W niets aan de raad gevraagd.
  Zij hebben zelfs de raad niet op de hoogte gesteld van de belangstelling door Holland Casino.

  Dit is een ernstig delict.

  Ook is Holland Casino de mogelijk ontnomen om mee te dingen naar de nieuwe vergunning die verstrekt moet worden, de oude vergunning is binnenkort ten einde.
  Ook hieruit blijkt maar weer dat B en W er alles aan gelegen is de vergunning slechts aan één bedrijf te gunnen.
  Eerdere pogingen van andere speelautomaten bedrijven sneuvelden ook op vage procedure fouten.
  Voor de goede orde: Er zijn in Zwolle 3 omgeving lokaties aangegeven
  waar zich een speelautomaten hal mag bevinden.
  Het zij niet zo dat alléén op de Oosterenk c.q. in het stadioncomplex een automatenhal mag verrijzen.
  Ook Flash kan nog altijd voor een andere locatie kiezen.  Maak melding

 18. John, ik lees niet anders dan mensen die het casino wel toestaan. Dus wat doet die verouderde verordening daar nog in het laatje te leggen? Volgens mij wordt het tijd om die door de versnipperaar te halen. Immers, wie dient een verordening als niemand hem wil? De nostalgische gedachte dat er ooit in het verleden tegengestemd is?


  Maak melding

 19. Een uitgaansgelegenheid als een vestiging van Holland Casino valt niet te vergelijken met een speelautomatenhal in het stadioncomplex. Met die visie botst de raadsfractie van D66 met het college van B en W, dat Holland Casino heeft laten weten dat Zwolle geen mogelijkheden ziet mee te werken aan het mogelijk maken van een nieuw filiaal.

  Zwolle was √©√©n van de drie mogelijke locaties voor een vestiging. Na de afwijzing door B en W stelde D66 ruim een maand geleden schriftelijke vragen aan het college. De antwoorden geven aan dat er geen rek zit in het standpunt van B en W, dat door D66 nu wordt getypeerd als ‘kortzichtig’.

  B en W baseren hun besluit op het referendum over de speelautomatenhal in het stadioncomplex. De Zwolse bevolking maakte duidelijk tegen een forse uitbreiding van het aantal speelautomaten te zijn. En aangezien bij Holland Casino – naast andere kansspelen – speelautomaten een prominente plaats innemen, trok het college die lijn door en schreef Holland Casino af. D66 blijft voorstander van een vestiging van Holland Casino in Zwolle en wijst erop dat andere steden met zo’n casino spreken van ‘een toeristische trekpleister’ en ‘een impuls voor de levendigheid van de stad’, nog los van de arbeidsplaatsen die het voor stad en regio oplevert.

  Bron: http://www.destentor.nl/regio/zwolle/zwolle/3868958/Holland-Casino-blijft-niet-welkom-ondanks-poging-D66.ece


  Maak melding

 20. Blijkbaar kan geen enkele politieke partij bedenken dat, als je écht iets wilt bereiken, je moet samenwerken. Geneuzel over details en elkaar vliegen afvangen schiet niet op.

  Is er ooit al eens een behoefte peiling geweest? Krijg je een speelautomatenhal in het stadioncomplex of een Holland Casino rendabel? Nee, dan bedenken we wat anders. Ja, aan de slag: politiek en zakelijk lijkt me?


  Maak melding

 21. Helemaal met je eens Ghehe, alleen kun je het woord “college” vervangen door gemeenteraad. Die √©n niet wil samenwerken √©n niet wat wil bereiken. Het lijkt de kinderachtige kift wel, anders kom je toch met een voorstel dat door een ruime club gedragen wordt?


  Maak melding

 22. Precies. Wat mij opvalt is dat de gemeente donders goed weet, dat er dubbele belangen in het spekl waren bij het referendum. Ik heb een aantal mensen gesproken die tegen hebben gestemd, puur vanwege het stadion. De gokvoorziening interesseerde ze geen biet. Zo zou iemand die juist voor een gokvoorziening zou stemmen, maar tegen het stadion is, lekker thuisblijven. Het vasthouden aan het referendum, is dan een enigzins na√Įeve houding, tenzij er andere belangen spelen. Zeggen dat iedereen de kans had om te stemmen, is een loze kreet, wanneer er dubbele belangen spelen.

  Ik denk dat de gemeente het eigenlijk wel goed vind, dat er niets komt. Immers, lazen we laatst ook niet over sexshops die gingen sluiten, vanwege de afschuwelijke bureaucratie waar zij in Zwolle tegenaan liepen? Worden er bij elke coffeeshopvergunning (het zijn er al relatief weinig) niet onwijs veel problemen geschopt?

  Op deze manier kweek je een klimaat, waarin iedereen denkt; ok, ik klaag maar, want de bureaucratie laat dit toe. En de raad geeft mij toch wel gelijk, als ik klaag….

  Ik krijg de indruk dat de raad, hun eigen ideeen op deze manier krampachtig door probeert te voeren. Een soort conservativiteit waar veel Zwollenaren al lang van af gestapt zijn. Alleen lijkt de raad slechts te luisteren naar klachten, wanneer het gaat om bepaalde voorzieningen.

  Zwolle luistert telkens weer naar mensen die ergens tegen zijn. Als je op een gegeven moment denkt, nou, nu zal gemeente Zwolle wel een keer wat ballen tonen, dan bezwijkt de ruggengraad onder het gewicht…


  Maak melding

 23. luisteren?
  Na het referendum is de verordening opnieuw vastgesteld. Dus nog niet zo lang geleden.
  Op basis van een gekwalificeerde uitslag bepaalt het college nu haar standpunt.
  Je zou dus kunnen zeggen, dat het college luistert naar de bevolking. Waarom zou je dat dom moeten noemen?
  Omdat het je niet uitkomt?
  Laat een partij dan komen met een voorstel om de verordening aan te passen. Ik zit daar niet op te wachten. Integendeel. De ChristenUnie zal dat absoluut niet doen en stimuleert het ook niet.
  Ik zeg het alleen maar omdat ik bezwaar maak tegen de benadering hier. Het is niet verouderd (ongeveer 2 jaar geleden weer vastgesteld) en het college heeft geluisterd naar de bevolking.
  Het is nooit goed, geloof ik. Of ze luisteren niet of ze hadden niet moeten luisteren.
  Daar kan ik niets mee.  Maak melding

 24. Heb jij het idee Ghehe, dat er bepaalde partijen falen in de raad?
  Volgens mij is hier ook weer gebleken dat “referenda” welliswaar leuk lijken (inspraak) maar absoluut niet werken. Laat de propagandist van deze kroonjuweel, dit gedrocht wegflikkeren en zorgen dat het nooit teruggevonden wordt.


  Maak melding

 25. Of er partijen valen…wellicht niet binnen hun functioneren. Ik denk wel dat er partijen zijn die erin falen persoonlijke belangen en belangen voor de burgers te scheiden.

  Inderdaad, een referendum, leuke zoethouder, maar het blijft een onverantwoorde poppenkast. Zieltjes winnen, propaganderen, informatie verdraaien, belangenverstrengeling en dan maar kijken of men de kluts zodanig kwijt raakt, dat men ergens op gaat stemmen….

  Ik denk dat als een referendum wetenschappelijk wordt getoetst als volksonderzoek, dat het bij het eerste de beste criterium bezwijkt….en dat weet de raad ook….


  Maak melding

 26. Helaas: partijbelang/persoonlijk belang en belangen van de burgers niet weten te scheiden. Zou dat ook behandeld worden tijdens de GL-DG-cursus :'( We zullen het nooit weten, vrees ik.


  Maak melding

 27. Gedraai tav referendum
  Elke keer komen de ‘dubbele belangen’ bij het referendum weer ter sprake. Ik heb daar zelf indertijd niets van gemerkt. Ik heb zelf tegen gestemd, omdat ik wel degelijk tegen uitbreiding van die speelautomaten was, terwijl ik de bouw van het nieuwe stadion prima vond. Het nieuwe stadion staat er nu ook, dus is alles goed gekomen.

  Ik vind het flauw om te stellen dat het referendum een referendum tegen het stadion was, daarmee doe je veel mensen die de moeite hebben genomen om te stemmen te kort.  Maak melding

 28. Een referendum is op zich een goed middel om de burgers meer inspraak te geven, maar het ligt aan de vraagstelling daarvan.
  De gehaaide politici weten het dusdanig te formuleren dat de burger zich wederom in de maling genomen voelt.

  Maar als de burgers dan hun mening geven en deze mening staat de dames en heren politici niet aan… >:(
  Zie ook het Europees referendum dat door de confessionele partijen vakkundig om zeep geholpen is.


  Maak melding

 29. Elke keer komen de ‘dubbele belangen’ bij het referendum weer ter sprake. Ik heb daar zelf indertijd niets van gemerkt. Ik heb zelf tegen gestemd, omdat ik wel degelijk tegen uitbreiding van die speelautomaten was, terwijl ik de bouw van het nieuwe stadion prima vond. Het nieuwe stadion staat er nu ook, dus is alles goed gekomen.

  Ik heb verscheidene mensen gesproken die pertinent tegen hebben gestemd, vanwege het stadion, de gokhal interesseerde ze niets. Dus, waren er wel degelijk dubbele belangen. Veel mensen waren tegen het stadion vanwege de hoge kosten en hebben dit gebotvierd op het referendum. Nu geloof ik best dat jij het om de ‘juiste’ reden hebt gedaan, ik denk dat als de dubbele belangen niet golden, dat er dan niet genoeg mensen op af waren gekomen….


  Maak melding

 30. Veel mensen waren tegen het stadion vanwege de hoge kosten en hebben dit gebotvierd op het referendum.

  Nog een reden: Het nieuwe stadion zou FC Zwolle moeten voorthelpen in het streven de Eredivisie te bereiken.
  Indien dat gebeurt zal er veel op zondag gespeeld gaan worden en dat kan natuurlijk niet… :'(


  Maak melding

Reageer