Chinese begraafplaats op Kranenburg gaat uitbreiden

Chinese begraafplaats op Kranenburg gaat uitbreiden

Zwolle – Aannemer Jelle Bijlsma uit Giekerk start maandag 23 november met de uitbreiding van de Chinese begraafplaats op Kranenburg. Daarmee wil de gemeente Zwolle inspringen op de grote landelijke belangstelling voor de begraafplaats vanuit de Chinese gemeenschap.

Bij de aanleg in 2014 is met de Chinese gemeenschap afgesproken de begraafplaats in twee fasen aan te leggen en met de tweede fase te starten zodra twee derde van de graven is uitgegeven. Dat was in 2019 het geval. Vijfentachtig procent van de 230 graven is toen uitgegeven. Deze graven zijn nog niet allemaal in gebruik. In de Chinese gemeenschap is het namelijk de gewoonte om al bij leven een graf te kopen. Het graf wordt dan vaak al ingericht bij een monument.

Met de aanleg van de tweede fase wordt de begraafplaats voorzien van een groene wal, zodat het terrein vanaf de Kranenburgweg niet zichtbaar is. Dit is in lijn met het Masterplan Kranenburg. De werkzaamheden duren tot eind maart 2021. Vanaf april 2021 kan in het nieuwe gedeelte worden begraven. Het aanplanten van groen vindt plaats in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022.

De begraafplaats is, in nauw overleg met de Chinese gemeenschap, zo ontworpen dat er volgens Chinese tradities begraven kan worden. De begraafplaats ligt op een zonnig en licht deel van het terrein en alle graven hebben uitzicht over de vijver die op termijn wordt vergroot. Verder is er een pagode en een urnenmuur. In het nieuwe gedeelte komt een wierrookvat en een vuurschaal.

Artikel delen: