Partijen willen formulierenpilot opschorten

Zwolle –  De SP zal morgen samen met de VVD en de ChristenUnie een motie indienen om de start van de pilot over de formulierenbrigade op te schorten totdat er een debat over dit onderwerp met de wethouder heeft plaatsgevonden. De gemeente wil volgende maand starten met de formulierenpilot. Echter, afgelopen maandag bleek dat er nog niet veel duidelijkheid kon worden gegeven over deze formulierenpilot.

Er bestaat onder andere onduidelijkheid over de samenwerking met de partners in de pilot en over de inzet van vrijwilligers. De Raad heeft daarom vorige week gevraagd om een meningsvormend debat met de wethouder. Voordat de wethouder start met de formulierenpilot is het verstandig om ook eerst de mening van de Raad te horen over dit onderwerp. Het is namelijk mogelijk dat er na het debat nog wijzigingen komen in de uitvoering van deze pilot, als de Raad andere accenten legt.

Betreft : pilot formulierenbrigade

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 6 oktober 2008.

Constaterende dat:

de gemeente heeft aangegeven volgende maand te willen starten met de (voorbereidingen van

de) formulierenpilot;

er tijdens het raadsplein nog niet veel duidelijkheid kon worden gegeven over de

formulierenpilot;

het onduidelijk is hoe de samenwerking met de partners in de formulierenpilot wordt

vormgegeven;

de Raad heeft gevraagd om een meningsvormend debat over deze formulierenpilot;

Van mening dat:

het verstandig en zorgvuldig is om eerst het meningsvormende debat over de formulierenpilot af

te wachten alvorens te starten met de formulierenpilot;

Er eventueel nog wijzigingen kunnen komen in de uitvoering van de formulierenpilot, als de Raad

andere accenten legt.

Verzoekt het college:

de start van de pilot op te schorten totdat een meningsvormend debat over dit onderwerp heeft

plaatsgevonden en er aldus meer duidelijkheid bestaat over de formulierenpilot en alles wat

daarmee samenhangt.

En gaat over tot de orde van de dag;

Namens de SP, Namens de VVD, Namens de CU,

Tjitske Siderius, Aly van der Vegte en Dikkie van Gijssel

Artikel delen:

Reageer