PvdA Zwolle wil zelf participatie regelen bij regionale energiestrategie

PvdA Zwolle wil zelf participatie regelen bij regionale energiestrategie

Zwolle – “Teleurgesteld en verbaasd dat het college het onnodig vindt om Zwollenaren te betrekken bij regionale energiestrategie.” Dat zegt PvdA’er Mart oude Egbrink. Hij noemt het een onbegrijpelijke keuze.

Afgelopen mei diende bijna de voltallige raad een motie in met het verzoek om de regionale energiestrategie (RES) samen met Zwollenaren vorm te geven. Die motie legt het college nu naast zich neer.

De PvdA gaf samen met D66, VVD, CDA, Swollwacht en GroenLinks in de motie aan: “De inwoners zijn de afgelopen periode onvoldoende geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om te participeren.” De uitdrukkelijke wens van de voltallige gemeenteraad was dan ook om voor 1 oktober duidelijk te maken hoe Zwollenaren betrokken zouden worden bij de verdere totstandkoming van de regionale energiestrategie. Het college geeft nu aan dat participatie al op projectniveau gebeurt. Mart oude Egbrink: “Volgens ons is dit wezenlijk wat anders dan de ambities die we uitspreken met de RES. Die gaan namelijk over heel Zwolle en niet over een enkel project.”

“Gegeven de houding van het college zullen wij dan richting de RES 1.0 zelf invulling gaan geven richting de participatie. Zodat wij bij het debat komend voorjaar wel weten wat de Zwollenaar ervan vindt. En mocht het college tot inkeer komen en deze raadsbreed aangenomen motie toch serieus neemt, dan vernemen we dat graag zo snel mogelijk”, aldus oude Egbrink.

De fracties constateerden in mei al dat inwoners onvoldoende zijn geïnformeerd en/of in de gelegenheid zijn gesteld om te participeren. Het college bevestigde dat in de concept RES door de zin: “gewerkt onder hoge druk… dat hierdoor vooraf geen regionaal participatieproces met inwoners kon plaatsvinden.”

De laatste daadwerkelijke grootschalige participatie over de doelstellingen van de gemeente Zwolle in de energietransitie stamt uit 2017. De RES brengt nieuwe uitgangspunten en doelen met zich mee. Er worden in de fase van concept tot aan de definitieve versie (RES 1.0) meer concrete plannen uitgewerkt. Inwoners weten onvoldoende wat er speelt en wat hun rol is, aldus de PvdA: “Om draagvlak te bereiken moet meer worden geïnvesteerd in goede participatie.”

Daarom werd in de motie verzocht om uiterlijk 1 oktober 2020 met een RES communicatie- en participatieplan te komen, die beschrijft wanneer en hoe inwoners en volksvertegenwoordigers ruimschoots en divers betrokken zouden worden bij de totstandkoming van de RES 1.0. Eveneens was er het verzoek om dit RES communicatie- en participatieplan te delen met de gemeenteraad.

Artikel delen: