Toelichting: De campagne #ikbenopen (www.ikbenopen.nu) wil Nederland gezonder maken door open te zijn over mentale gezondheid. Voor deze campagne tekenen mensen een cirkel op hun hand. Geen cirkel is perfect, en iedere cirkel is anders, net zoals ieder mens uniek en imperfect is. - Foto: Simone Boshove
Toelichting: De campagne #ikbenopen (www.ikbenopen.nu) wil Nederland gezonder maken door open te zijn over mentale gezondheid. Voor deze campagne tekenen mensen een cirkel op hun hand. Geen cirkel is perfect, en iedere cirkel is anders, net zoals ieder mens uniek en imperfect is.
Foto: Simone Boshove

Meer aandacht voor geestelijke gezondheid in coronatijd

Zwolle – De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de eerste gedeeltelijke lockdown in het voorjaar waren er landelijk 71.000 minder verwijzingen vanuit huisartsen naar de ggz dan gebruikelijk. Dat is slecht nieuws, zegt Simone Boshove, raadslid voor GroenLinks: “De verwachting is dat een deel van deze groep door uitstel met verergering van klachten te maken zal krijgen. Daar moeten we ook in Zwolle rekening mee houden.”

In deze moeilijke tijd moet er extra aandacht zijn voor kwetsbare groepen, en juist nu in deze tweede lockdown is een veilige leefomgeving voor alle Zwollenaren essentieel. “Met name in wijken waar inwoners dicht op elkaar leven, kunnen er voor zowel inwoners met geestelijke gezondheidsproblemen als hun omwonenden, onplezierige en misschien zelfs onveilige situaties ontstaan”, aldus Boshove.

Ambulante ggz-teams
Boshove maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare groepen in de stad. Daarom stelde zij in de gemeenteraad voor om te onderzoeken of er ambulante ggz-teams ingezet kunnen worden. Zo’n team kan ondersteunend aan het sociaal wijkteam en aan maatschappelijke burgerinitiatieven hulp bieden aan inwoners met ggz-problematiek. Boshove: “We zien al dat de Taskforce EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) in Dieze en Assendorp goed loopt. Laten we daar een voorbeeld aan nemen, zodat meer Zwollenaren kunnen worden geholpen.”

Boshoves voorstel is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Artikel delen: