Stadswacht voor de toekomst behouden

Zwolle – De Zwolse stadswacht wordt vanaf januari 2009 uitgebreid met een leerwerkbedrijf. De Stichting Stadswacht gaat hiervoor samenwerken met het Deltion College en de politie IJsselland. De stichting biedt een leerwerkplek voor studenten van de opleiding ‘medewerker toezicht en veiligheid’ van het Deltion College. De Stadswacht krijgt hierdoor een positieve impuls voor de toekomst.

De Stichting Stadswacht wordt in de nieuwe vorm deels reïntegratiebedrijf, deels veiligheidsbedrijf en deels leerwerkbedrijf. Door deze nieuwe samenwerkingsvorm wordt de continuïteit van de taken van de Stadswacht gegarandeerd. Ook de functies van de huidige stadswachten en de ID-banen blijven bestaan. De stadswachten en studenten worden begeleid door coördinatoren van de politie. De gemeente Zwolle en de politie IJsselland stellen prestatiecontracten op. Ook voor de bedrijfsvoering van de stichting wordt gebruik gemaakt van ondersteuning van studenten van het Deltion College.

Huisvesting

De nieuwe stichting wordt gehuisvest in ‘De Plint’, een deel van de nieuwe campus van het Deltion College. Dit deel van de nieuwbouw is op 1 januari 2009 klaar voor gebruik. In het nieuwe samenwerkingsverband kunnen in de toekomst ook buurgemeenten deelnemen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer