Jaarlijkse controle op schoonmaak sloten

Zwolle – Eigenaren van sloten in het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland hebben tot maandag 27 oktober de tijd het jaarlijkse onderhoud aan de watergangen te verrichten. Op die datum vindt namelijk de najaarsschouw plaats. Dit houdt in dat medewerkers van het waterschap op die dag controleren of het onderhoud correct is uitgevoerd.

Nagenoeg alle watergangen hebben een functie in een goede waterhuishouding, bijvoorbeeld afvoer van regenwater, en voorkomen hierdoor wateroverlast. Goed onderhoud van sloten betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil dat de water aan- en afvoer belemmert uit de watergangen en ‘duikers’ (kokers die watergangen met elkaar verbinden) moet worden verwijderd. Daarnaast moeten de kanten van de watergangen en de dammen worden gemaaid. Om de sloot voldoende diepte te geven, bestaat de mogelijkheid dat ook kleine baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Tijdens de zogeheten schouw bekijkt het waterschap of dit onderhoud goed is gebeurd. Voldoen de sloten niet aan de eisen, dan hebben onderhoudsplichtigen nog twee weken de tijd tot aan de zogeheten herschouw. Blijven eigenaren ook dan in gebreke, dan voert het waterschap de werkzaamheden zelf uit op kosten van de slooteigenaren.

Flora- en faunawet

Indien het onderhoud aan sloten vóór maandag 27 oktober is uitgevoerd, levert dit geen problemen op met de Flora- en faunawet. Na 1 november moet bij het onderhoud voldaan worden aan de regels uit de Flora- en faunawet. Dit kan tot gevolg hebben dat er problemen met de afvoer van water ontstaan. In de brieven die verzonden worden naar onderhoudsplichtigen die het onderhoud niet voor de schouwdatum hebben uitgevoerd, zal aangegeven worden hoe na 1 november het onderhoud uitgevoerd moet worden om aan de Flora- en faunawet te voldoen. Voor de Flora en Faunawet is de Algemene Inspectiedienst de handhavende instantie.

Eigen belang

Door het werkgebied van het Waterschap Groot Salland loopt in totaal 4.000 kilometer aan watergangen. Deze watergangen zorgen voor de afvoer van overtollig water en voor aanvoer van water in droge perioden. Dit is van groot belang om in het gebied te kunnen wonen en werken. Om een goede werking van het watersysteem in stand te houden, vragen de watergangen om regelmatig onderhoud. Voor het merendeel voert het waterschap dit onderhoud zelf uit. De zogenoemde ‘schouwwatergangen’ moeten door aanliggende eigenaren worden schoongemaakt. Dit is in hun eigen belang. Onderhouden ze de sloten niet goed genoeg, dan kunnen er problemen ontstaan met wateraan- en afvoer.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. sloten
  Heeft het waterschap al eens langs de N 50 gereden van Kampen naar Zwolle dan moeten ze eens bij Kampen hoe de sloten daar dichtgroeien .


  Maak melding

 2. het waterschap heeft vele miljoenen waar ze geen raad mee weten en toch moet ik hier altijd zelf dat slootje schoonhouden, het is ronduit schandalig


  Maak melding

 3. Ze gaan, in het algemeen, niet roekeloos met gemeenschapsgeld om, om een paar tiende %.
  Slechts één waterschap heeft geld uitstaan bij bank in problemen
  De Unie van Waterschappen heeft geïnventariseerd welke waterschappen geld hebben uitstaan bij banken die failliet zijn gegaan of op andere wijze een risico vormen.
  Van de 27 waterschappen betreft dit alleen het Waterschap Roer en Overmaas in het zuiden van Limburg. Het waterschap heeft zelf een persbericht uitgegeven en houdt vanmiddag een persconferentie.
  Alle waterschappen handelen naar de vereisten van de Wet Fido en het eigen treasurystatuut (financieringsstatuut) als het gaat om het aantrekken en uitzetten van geld. Het eigen statuut stelt vaak nog strengere eisen aan de tegenpartijen waarmee zaken mag worden gedaan.
  ——
  Geld op reserve is natuurlijk nodig voor enorme projecten als Ramspol, RWZI’s, Gemalen (waterkwaliteits- en kwantiteits) etc.

  Maar Joop als je echt geïnteresseerd bent, WGS heeft een goede site en een deskundige afdeling communicatie.

  (Ook beginnen voor ons vrijwilligers —kan iedereen zijn; niets voor jou?—de oefeningen voor de dijkwacht weer.)  Maak melding

Reageer