Extinction Rebellion Zwolle houdt maandelijkse luchtalarmactie

Extinction Rebellion Zwolle houdt maandelijkse luchtalarmactie

Zwolle – Leden van Extinction Rebellion Zwolle organiseerden maandag wederom een coronaproof luchtalarmactie op de Grote Markt. XR roept met deze acties overheid en bedrijfsleven op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het terugdringen van emissies.

“Als wereldbevolking gebruiken we enorme hoeveelheden energie. Zo veel dat onze planeet verstikt wordt door een wolk van CO2, stikstof en fijnstof. Na decennia waarin lobby en ontkenning boventoon voerden, dringt nu tot vele mensen door dat de mensheid zichzelf hiermee ernstig in gevaar brengt. Er is een omslag nodig, een wending, een ommezwaai,” zo stelt Extinction Rebellion. En ze vinden dat dat op korte termijn moet gebeuren, met het oog op de lange termijn.

Over de manier waarop we dat moeten bereiken, zijn de meningen nog steeds verdeeld. Hoe geven we de energietransitie vorm? Extinction Rebellion pleit voor een rechtvaardige en groene transitie. De grootste vervuilers dragen daarbij de zwaarste lasten.

Extinction Rebellion: “Sinds de Tweede Wereldoorlog pleegt de mens op grote schaal roofbouw op onze planeet. Het effect hiervan op het fijngevoelige ecosysteem dat wij ons thuis mogen noemen is vandaag de dag al merkbaar. Doen we er niet alles aan om binnen de komende tien jaar gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan, dan heeft dit nog tot in de verre toekomst negatieve gevolgen.”

Dit bepleit ook Roger Cox, in de legendarische klimaatzaak van Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell: “Inmiddels is de gemiddelde temperatuur van de aarde al opgelopen met 1 ̊C. Een opwarming van 1,5 ̊C is al bijna niet meer te voorkomen en zelfs het beperken van de opwarming tot ruim onder de 2 ̊C is inmiddels zeer uitdagend geworden. […] Als in het komende decennium de emissies niet drastisch worden teruggebracht, dan is het een gelopen race.”

Extinction Rebellion: “Het industrieel grootkapitaal houdt al decennia politieke bolwerken als Brussel en Washington in haar greep. Doortastende klimaatpolitiek wordt ondermijnd met miljoenen financiering van lobbyactiviteiten, waardoor we kostbare tijd blijven verliezen. De opwarming van de aarde beperken tot 1,5 ̊C wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt. Deze zaak is legendarisch, omdat een multinationaal opererend bedrijf voor de rechter wordt gedaagd en geen schadevergoeding, maar een beleidsverandering wordt geëist. Dit is zeer relevant in het beperken van gevaarlijke klimaatverandering. De impact van de grootste oliebedrijven ter wereld is enorm, niet in de laatste plaats door invloed op wet- en regelgeving. Om de klimaatdoelen zoals vastgesteld in het Parijsakkoord te halen, moeten ook niet-statelijke partijen zoals Shell hun emissies drastisch verlagen voor 2030.”

Wie neemt hierin de verantwoordelijkheid, en komt op voor de rechten van burgers? Roger Cox eindigt zijn openingspleidooi: “Als de politiek in het geweld van private mondiaal opererende economische grootmachten, maar moeilijk in staat is om snel en effectief te reguleren en als ook de rechtbank zou besluiten niet in te grijpen, wie beschermt dan nog de burger? Wie beschermt dan nog de burger die evident in zijn mensenrechten geschonden zal worden door gevaarlijke klimaatverandering? Wie beschermt dan nog het milieu en de natuur tegen de evidente wereldwijde destructie die aanstaande is als bedrijven als RDS kunnen blijven opereren zoals ze doen? Wie beschermt dan de armsten in de wereld die zich door een gevaarlijke klimaatverandering niet meer aan de armoede zullen kunnen onttrekken? En wie beschermt dan de toekomstige generaties die een aarde van ons zullen erven die ernstig beschadigd en in groot verval is achterlaten?”

“Wie is er dapper genoeg om de eerste stap te zetten?” vraagt XR. “Naar elkaar blijven wijzen en afwachten gaat ons niet helpen. Dat schuift enkel het probleem door naar volgende generaties. We zullen collectief van koers moeten veranderen. Daarbij ligt er een grote verantwoordelijkheid bij overheden en bedrijfsleven om te doen wat nodig is, en burgers van nu én in de toekomst te beschermen. XR helpt graag een handje, door te laten zien dat er draagvlak is voor doortastend en rechtvaardig klimaatbeleid. En we vragen jou: sluit je aan, laat je horen. We need climate justice now,” aldus Extinction Rebellion Zwolle.

Foto's 6
Extinction Rebellion Zwolle houdt maandelijkse luchtalarmactie
Extinction Rebellion Zwolle houdt maandelijkse luchtalarmactie
Extinction Rebellion Zwolle houdt maandelijkse luchtalarmactie
Extinction Rebellion Zwolle houdt maandelijkse luchtalarmactie
Extinction Rebellion Zwolle houdt maandelijkse luchtalarmactie
Artikel delen: