Samenwerking voor Rivierprojecten Zwolle

Zwolle – De rivier de IJssel staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende maatregelen, die de veiligheid tegen hoogwater moeten vergroten. Zes landelijke en regionale partijen hebben afspraken gemaakt om deze projecten samen te realiseren. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst die op woensdag 15 oktober 2008 door alle partijen is getekend.

De betrokken partijen zijn de rijksoverheid, de gemeente Zwolle, het waterschap Groot Salland en de provincie Overijssel. Door de samenwerkingsovereenkomst is nu duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden iedere partij heeft tijdens de uitvoeringsfase. Het is bijzonder dat overheden hun gezamenlijke afspraken op een dergelijke zakelijke manier voor lange tijd vastleggen en bekrachtigen. In de samenwerkingsovereenkomst ligt onder meer vast dat het waterschap Groot Salland de initiatiefnemer wordt voor de aanleg. In november gaat het waterschap daarvoor een aparte realistieovereenkomst aan met het Rijk. Gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel is gevraagd voorzitter te blijven van de stuurgroep die de projecten begeleidt. De programmadirectie Ruimte voor de Rivier blijft namens de rijksoverheid de opdrachtgever voor de projecten.

De samenwerkingsovereenkomst geldt vooralsnog voor de twee Ruimte voor de Rivierprojecten bij Zwolle, de dijkverlegging Westenholte en de uiterwaardvergraving in de Scheller- en Oldenelerbuitenwaarden. Over een jaar zullen de uiterwaardvergravingsprojecten bij Deventer, Bolwerksplas, de Worp en Ossenwaard en Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden zich bij de overeenkomst aansluiten. Daarvoor is inmiddels een intentieovereenkomst getekend door de betrokken partijen.

De IJssel krijgt meer water te verwerken. Dit is het gevolg van meer en heftiger regenval door de klimaatsverandering. Om ons te beschermen tegen het water is de aanleg van hogere dijken niet meer afdoende. De IJssel moet weer de ruimte krijgen, anders pakt de rivier die zelf. Naast het bevorderen van de veiligheid is ons uitgangspunt dat het fraaie en aantrekkelijke van de rivier blijft behouden. De verschillende overheden werken nauw met elkaar samen, staan voor een open communicatieproces en betrekken de bewoners en belanghebbenden bij het ontwikkelen van de plannen.

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Kan je de mening van Neerlands beste aanbevelen. De man is filosoof en de enige sympatieke VVD-er. Senator ook, overlegde al met mevr Schultz over waterschapszaken. Maar wat wil je met al die meningen Almanzo? Klagen dat je slootje niet schoon is?


    Maak melding

Reageer