Buurt-voor-Buurt Onderzoek: Zwollenaren tevreden over stad en buurt

Buurt-voor-Buurt Onderzoek: Zwollenaren tevreden over stad en buurt

Zwolle – Zwollenaren zijn erg positief over hun woonplaats. Ze geven Zwolle als geheel een 7,9. Meer dan de helft van de bewoners (52 procent) verwacht dat de stad zich in de toekomst positief blijft ontwikkelen.

Deze cijfers komen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 van de gemeente Zwolle. De vragenlijst werd ingevuld door 10.597 inwoners van 18 jaar en ouder. Het onderzoek is in januari en februari van dit jaar uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders is zeer tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. “De uitkomsten bevestigen weer dat Zwolle een heel prettige stad is om te wonen, werken en recreëren. Dat blijkt onder andere ook uit de toename naar 85 procent van de inwoners dat tevreden is over de kwaliteit van leven,” aldus wethouder wijkgericht werken Michiel van Willigen. “Toch geven deze uitkomsten geen reden om achterover te leunen en niks te doen. Er zijn altijd verbeterpunten, daarom gaan we aan de hand van de uitkomsten in gesprek met onze partners en inwoners om de opgaven voor de komende jaren te formuleren.”

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek is inmiddels een begrip. Sinds 1995 worden elke twee jaar inwoners gevraagd om hun mening te geven over hun buurt, op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, fysieke en sociale aspecten. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de inzet in de stad aan te passen of te verbeteren. Het onderzoek werd gedaan voordat corona uitbrak. In de wijkgesprekken met partners en inwoners wordt hier rekening mee gehouden.

De resultaten op stadsniveau verschillen niet veel van de uitkomsten in 2018. Op buurt- en wijkniveau zijn er ten opzichte van 2018 wel andere resultaten. Over de gehele linie beoordelen Zwollenaren de leefbaarheid in hun buurt met een 7,6, een zelfde score als in 2018. Het meest voorkomende buurtprobleem is volgens de inwoners dat er te hard gereden wordt. De score voor veiligheid in de buurt is iets gezakt. Nu een 7,4, in 2018 was dat 7,5.

De tevredenheid over het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen is in 2020 gelijk gebleven aan 2018, waarbij de tevredenheid over de straatverlichting het grootst is (79 procent). Ook is de populariteit van de woningen en de woonbeleving toegenomen. Als het om gezondheid gaat, zegt 57 procent van de inwoners elke week minstens één keer te sporten. Hiervan spant 55 procent zich elke week 2,5 uur matig tot zwaar intensief in. Deze en andere uitkomsten zijn in het geheel na te lezen via www.zwolle.nl/bvb2020.

Artikel delen: