Veel belangstelling voor “Jong Overijssel”

Zwolle – Afgelopen woensdag was er een informatieve lunchbijeenkomst over het pilot project “Jong Overijssel doet mee” in het provinciehuis. Vice voorzitter van Provinciale Staten Joop Hassink leidde -als ambassadeur van het project- de bijeenkomst. De officiële aftrap van het project vindt plaats op 27 oktober in het Nijenhuis in Heino. Daarvoor zijn onder meer de jongeren, schooldirecties en Statenleden uitgenodigd.

Onderzoek door de jongerenraad Overijssel heeft aangetoond dat jongeren door de provincie het best te bereiken zijn op scholen. “Jong Overijssel” voorziet daar in door (vernieuwde) Statenspelen aan te bieden. Statenleden gaan bovendien steeds vaker gastlessen geven op middelbare scholen. Tijdens de lunchbijeenkomst werd de rol van de Statenleden in het project uitgebreid belicht. Benji Lankheet (19), voorzitter van de Jongerenraad Overijssel: “Jongeren denken vaak dat de provinciale politiek langdradig is, saai en een ver van mijn bed show. Terwijl, als je er in slaagt om de boodschap over te brengen en je aansluit bij de belevingswereld van jongeren, de desinteresse snel omslaat in enthousiasme. Er is zéker belangstelling bij jongeren en de beste kansen om ze te bereiken is op school”.

Op dit moment weet slechts 1 op de 4 jongeren dat je op je 18e kunt ook kunt stemmen voor Provinciale Staten. De bedoeling van de pilot is dat straks 75% van de Overijsselse jongeren tenminste één of twee onderwerpen kan noemen waar de provincie mee bezig is. Er doen 10 scholen mee met de pilot (HAVO/VWO) en twee ROC’s. Het project wordt geleid door Agnus van Loenen en Letty IJsinga, in samenwerking met de griffie en het adviesbureau Arcon.

Artikel delen:

Reageer