Extra ondersteuning Zwolse jongeren tijdens en na Corona

Extra ondersteuning Zwolse jongeren tijdens en na Corona

Zwolle – Het college van Burgemeester en Wethouders stelt extra geld en mankracht beschikbaar om jongeren te ondersteunen die worstelen met de effecten van de Coronamaatregelen. Er wordt tot aan de zomervakantie 2021 € 60.000 uitgetrokken voor extra ondersteuning en het bieden van perspectief aan jongeren. Daarnaast worden er twee voltijds jeugd- en gezinswerkers aangetrokken om de druk op ondersteuningsteams in het voortgezet onderwijs te verlichten.

“We zien en horen dat de veerkracht bij jongeren tijdens deze tweede Coronagolf afneemt. Dat komt onder andere door het gebrek aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, beperking van contacten onderling, met ondersteuners op school en thuis én door verlies aan perspectief en betekenis nu en op termijn”, aldus wethouder Michiel van Willigen. Dit leidt in toenemende mate tot druk op het onderwijs in Zwolle en een groeiende vraag naar ondersteuning van jongeren op scholen en in de stad.

De gemeente Zwolle voerde de afgelopen weken gesprekken met het onderwijs, de partners in het sociaal domein en met jongeren zelf over extra ondersteuning in en na deze tweede Coronagolf. Hoe krijgen jongeren meer perspectief voor de toekomst en wat kan de veerkracht vergroten?, waren de vragen die in die gesprekken centraal stonden. “ Dat leidde tot een uitbreiding van de ondersteuning en het besef bij alle partijen dat we nu vooral moeten doen wat nodig is om hier goed mee te blijven omgaan. Dat geldt voor iedere jongeren voor zich, maar vooral ook in samenwerking”, zegt wethouder Van Willigen.

Naast de uitbreiding van de ondersteuning op scholen, wordt bijvoorbeeld ook ingezet op een goede balans tussen leren en ontspanning, ook op school. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met organisaties op gebied van sport, welzijn en cultuur. Behalve voor jongeren zelf, wordt ook extra steun geboden aan ouders om ook hen handvatten te geven hun kinderen goed te kunnen ondersteunen.

Wethouder van Willigen: “Het is voor iedereen, zeker ook voor jongeren, een rare en soms nare tijd. Daarom is het extra zuur dat het extra activiteitenaanbod in deze kerstvakantie niet doorgaat vanwege de strengere regels die gelden. Dat neemt niet weg dat de partijen wel klaar staan en bereikbaar zijn, ook in de vakantieperiode. Het is heel belangrijk dat jongeren aan de bel trekken als ze hulp nodig hebben of een luisterend oor zoeken. Dat kan bijvoorbeeld via het Sociaal wijkteam of de jongerenwerkers van Travers.”

De komende periode werken Travers, Hedon ,de Stadkamer, Sportservice Zwolle, de Jongerenraad,Kunsteducatie Nederland, het Sociaal wijkteam en de gemeente Zwolle samen aan een plan waarin activiteiten tot aan de zomer 2021 zijn opgenomen waar jongeren binnen de geldende regels gebruik van kunnen maken.

Artikel delen: