Tour de Zwolle levert veel tips en aanvullingen voor de Omgevingsvisie op

Tour de Zwolle levert veel tips en aanvullingen voor de Omgevingsvisie op

Zwolle – Zwollenaren hebben in de afgelopen weken meegedacht en gepraat over de toekomst van de stad. De ontwerp-Omgevingsvisie was de basis voor deze bijeenkomsten.

Een ontwerp dat nog niet af was. Tijdens de ‘Tour de Zwolle’ kwamen allerlei onderwerpen aan de orde. Van buitengeluk tot nieuwe woningen. En van duurzame energie tot bereikbaarheid. Inwoners hebben laten weten wat ze belangrijk vinden en waar de toekomstvisie verbeterd en aangescherpt kan worden.

“Waardevolle bijdragen,” vindt het Zwolse college van burgemeester & wethouders. “Bijdragen die belangrijk zijn voor het afmaken van deze Omgevingsvisie, maar ook zaken waar we binnenkort al mee aan de slag kunnen.”

“Daar zijn we heel blij mee,” vertelt wethouder Ed Anker. “Door middel van de ‘Tour de Zwolle’ willen we de Ontwerp-Omgevingsvisie beter en completer maken. Al die gesprekken hebben mooie feedback en inzichten opgeleverd.” Voor inwoners zijn vijf online gebiedsbijeenkomsten georganiseerd en vier online themabijeenkomsten om mee te denken over Zwolle in 2030. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met ruim 30 organisaties binnen en buiten de gemeente. Zoals wijkverenigingen, plaatselijk belangen, de jongerenraad, het SOOZ, het Concilium enzovoort.

Vanwege de coronamaatregelen moesten alle bijeenkomsten online plaatsen vinden. Daarnaast zijn er ook allerlei telefoongesprekken gevoerd. Wethouder Ed Anker: “Het liefst zouden we natuurlijk echt bij elkaar komen, maar vanwege de coronamaatregelen was dit niet mogelijk. Ondanks dat het voor Zwollenaren en voor ons wennen was om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan, hebben inwoners op allerlei manieren laten weten hoe ze de toekomst van hun thuis zien.”

Wat vaak naar voren kwam is dat de groene buitenruimte door Zwollenaren erg gewaardeerd wordt en dat dit niet ten koste mag gaan van woningbouw of duurzame energie. Zo stelde een deelnemer de vraag: “Wat zonnepanelen betreft, is er al gekeken naar de daken van alle ‘blokkendozen’ op bijvoorbeeld Hessenpoort en schoolgebouwen? In plaats van het opofferen van land en water?”

Afgelopen zomer lag de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage. Toen zijn er ook al 200 zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen krijgen in januari een reactie op de aangedragen suggesties en ideeën.

Nu de Tour de Zwolle is afgerond, wordt er een definitieve Omgevingsvisie geschreven. Een van de belangrijke aandachtspunten uit de online bijeenkomsten en gesprekken is het belang van de Zwolse kwaliteit van de leefomgeving. Deze willen Zwollenaren heel graag behouden en mag niet verloren gaan door de groei van de stad.

“Deze zorg van Zwollenaren hebben we gehoord,” zegt wethouder Ed Anker. De kwaliteit van Zwolle, in de breedste zin van het woord, is een randvoorwaarde om als gemeente verder te kunnen groeien. En tegelijkertijd biedt de groei de mogelijkheid om de kwaliteit van de stad te versterken. Tijdens de gebiedsbijeenkomsten kwam naar voren dat de kwaliteit van onze buitenruimte, ons buitengeluk, enorm gewaardeerd wordt. ‘Meer Zwolle’ betekent dus niet alleen meer woningen, maar ook meer kwaliteit toevoegen om Zwolle nog mooier en leefbaarder te maken, aldus de gemeente.

Met dat in gedachten wordt de Omgevingsvisie in het nieuwe jaar aangepast. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad zich in het voorjaar 2021 buigen over de Omgevingsvisie.

Meer informatie over de Zwolse Omgevingsvisie? Kijk op: www.zwolle.nl/omgevingsvisie

Artikel delen: