Openbaar Belang laat onderhoud over aan Nijhuis en Smaak - Foto: Joop van Putten
Foto: Joop van Putten

Openbaar Belang laat onderhoud over aan Nijhuis en Smaak

Zwolle – De bijna 2800 woningen van woningcorporatie Openbaar Belang krijgen vanaf januari 2021 planmatig onderhoud door Nijhuis Bouw en Smaak. Ook het overgrote deel van de reparatieverzoeken en al het mutatieonderhoud worden door deze twee partijen opgepakt.

Deze samenwerking levert op een slimme manier meer kwaliteit op voor een betere prijs, aldus Openbaar Belang. De bewoner heeft er ook baat bij, omdat binnen de samenwerking participatie met de huurder van groot belang is.

“Een groot voordeel van RGS is dat de aannemers mede verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van al je bezit,” vertelt Willem van de Kolk van Openbaar Belang. “Met elkaar benut je ieders kennis en kunde om zo tot het beste voor de woningen te komen. Als je dit zo efficiënt mogelijk doet, levert dat ook nog eens een kostenbesparing op.” Een ander voordeel is dat de aannemer op een gegeven moment ‘zijn’ woningen door en door kent. Voor de bewoner is het prettig dat bij al het onderhoud vaak dezelfde aannemer langs komt.

De bewoners worden bij het onderhoudsproces betrokken. Het kan zijn dat bewoners de kleurkeuze van het schilderwerk gaan bepalen. De bewoner kan meebepalen wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. De aannemer stemt alles goed af met de bewoners. Openbaar Belang wil de wensen van de bewoners horen en daar waar mogelijk uitvoeren. “Duidelijk is dat hoe groter de participatie, des te groter de bewonerstevredenheid. Daar doen we het voor.”

Artikel delen: