Open dag Waterschap Zwolle

Zwolle – Zaterdag, tijdens de Dag van de Chemie, was het laboratorium van het Waterschap Groot Salland aan de Loggerweg in Zwolle geopend voor publiek. Dit RVA geaccrediteerde laboratorium voert naast het laboratoriumwerk van het waterschap Groot Salland ook gelijke werkzaamheden uit voor de waterschappen Reest en Wieden, Vallei en Eem, Velt en Vecht, Veluwe en Zuiderzeeland en het belastingkantoor Tricijn.

Op het laboratorium worden per jaar 25.000 water- en grondmonsters onderzocht met betrekking tot: kwaliteit oppervlaktewater en waterbodemkwaliteit, industrieel en agrarisch afvalwater en controle van rioolwaterzuiveringen. Tijdens de open dag konden bezoekers een rondleiding in het laboratorium volgen over de verschillende afdelingen. Zo was te zien wat er allemaal komt kijken bij het juist bemonsteren van oppervlaktewater en afvalwater op rioolwaterzuiveringen. Het laboratoriumpersoneel demonstreerde analyses  en gaf uitleg over de veelal geavanceerde analysetechnieken. Meegenomen vijver- en grondwater kon gratis onderzocht worden op verschillende parameters. Met de Dag van de Chemie hoopt de chemische sector meer belangstelling te kweken voor hun vakgebied.

Wat doen waterschappen

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de zorg van waterkeringen (dijken) om het gebied te beschermen tegen hoog water en overstromingen. Om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen zuiveren de rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater van huishoudens en industrie.

Ook zorgen de waterschappen voor een goede aan- en afvoer van oppervlaktewater om wateroverlast maar ook verdroging tegen te gaan. Een stelsel van watergangen, gemalen en stuwen zorgt voor het gewenste waterpeil.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer