Lia Dauvillier
Lia Dauvillier

Opbrengst MS collecteweek in Zwolle door corona lager dan vorig jaar

Zwolle – Van 16 t/m 21 november vond de jaarlijkse collecteweek plaats van het Nationaal MS Fonds. Door het coronavirus zag de MS collecte er dit jaar anders uit. Collecteren mocht van de overheid, maar het was niet vanzelfsprekend dat collectanten allemaal langs de deur zouden gaan.

Daarom bood het Nationaal MS Fonds ook andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten konden een donatieflyer met een QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook was het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus en met mobiel collecteren.

Door de diverse manieren van collecteren heet het MS Fonds dit jaar hebben niet inzichtelijk wat de opbrengst per collectant en dus per straat, wijk of stad is. Wel is bekend dat het opgehaalde bedrag in de stad Zwolle van € 7.330,84 is. Dit is ongeveer de helft van de totale opbrengst in 2019 in Zwolle.

Ondanks dat is het MS Fonds enorm blij met deze opbrengst en ze willen alle collectanten en gulle gevers bedanken voor hun bijdrage.

Wie de collectant gemist heeft, kan zijn of haar bijdrage overmaken op giro 5057 of bank NL 85 RABO 0132064316 tnv Nationaal MS Fonds in Rotterdam.

Wilt u de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Meld u aan via www.mscollecte.nl.

Artikel delen: