Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Zwolse theaters

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Zwolse theaters

Zwolle – Vanaf 2021 treden maar liefst 3 nieuwe leden toe tot de Raad van Toezicht van Zwolse theaters. Thecla Bodewes neemt na 8 jaar betrokken te zijn geweest (waarvan 4 jaar als voorzitter) afscheid, evenals Coby Zandbergen. De drie nieuwe toezichthouders zijn: Rick Nieman, Sabine Uitslag en Tim Slager.

Bodewes: “Ik sluit met een gerust hart mijn periode als toezichthouder en voorzitter van de RvT af. Zwolse theaters heeft een goed functionerend team, een duidelijke meerjarenvisie en is een relatief gezonde financiële organisatie met grote ambitie om de komende jaren tot een succes te maken.”

Het afgelopen jaar heeft het team van Zwolse theaters samen met de RvT en andere betrokkenen een meerjarenbeleidsplan afgerond. Onder de titel “Het theater als plein van de stad” beschrijft het beleidsplan de visie voor de komende jaren. De medewerkers van Zwolse theaters zullen samen met de RvT inhoud geven aan deze visie. Marcel van Vilsteren wordt voorzitter. “Ik heb de afgelopen 5 jaar met veel plezier geparticipeerd als lid van de RvT en neem graag de taak van voorzitter ter hand. Zwolse theaters hebben zich de afgelopen jaren fantastisch ontwikkeld en de ambitie voor de komende periode is groot. Door de Coronacrisis hebben de podiumkunsten het zwaar; ik wil samen met de nieuwe leden, de directie en alle medewerkers, graag mijn bijdrage leveren aan het continueren en groeien van de Zwolse theaters in de regio en daarbuiten ” aldus Marcel.

Per 1 januari 2021 zal ook Coby Zandbergen vertrekken uit de RvT, per die datum wordt zij directeur van het Academiehuis: de Grote Kerk Zwolle. In haar nieuwe rol zal ze intensief samenwerken met Zwolse theaters. Zandbergen: “Ik draag mijn taak als lid van de RvT van Zwolse theaters vol vertrouwen over aan de blijvende en nieuwe leden van de RvT. Daarnaast kijk ik uit naar de samenwerking met Zwolse theaters en het Academiehuis.”

Sabine Uitslag (o.a. verbinder & adviseur en zorgreservist in de VVT), Rick Nieman (journalist en schrijver) en Tim Slager (directielid Molecaten) zullen samen met de zittende leden Marcel van Vilsteren en Jan Bezemer per 1 januari 2021 de RvT vormen van Zwolse theaters.

Directeur Zwolse theaters Rob Zuidema: “De nieuwe leden hebben aangegeven er veel zin in te hebben om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Zwolse theaters en ik kijk uit naar de nieuwe samenwerking. Wij kijken vol goede moed naar het nieuwe jaar, het licht bij Zwolse theaters blijft branden”.

Artikel delen: