Eerste inventarisatie monumenten bekend

Zwolle – De gemeente Zwolle wil de lijst met gemeentelijke monumenten de komende jaren stapsgewijs uitbreiden. Met deze uitbreiding wil de gemeente het behoud van de monumentale gebouwen bevorderen. Eerst moet zorgvuldig worden geïnventariseerd welke gebouwen voor de status van gemeentelijk monument in aanmerking komen.  De gemeente heeft op verschillende manieren Zwollenaren uitgenodigd om mee te denken met de monumenteninventarisatie.

Inmiddels zijn de eerste inventarisatieformulieren ontvangen. De bijdragen bestaan momenteel uit de volgende gebouwen: Binnengasthuisstraat 14 t/m 53, Trapjeswoningen Holtenbroek, Zwartewaterallee 25, Blekerswegje 6, Veemarkt 36-40 (Elbertsschool) en Prins Bernhardstraat 8. Ook voor Melkmarkt 7 en 9 is een inventarisatieformulier ingediend. In 2007 heeft de gemeente Zwolle echter reeds besloten dat deze gebouwen niet worden aangewezen als gemeentelijk monument.

Vervolg

De inbreng vormt samen met door de gemeente uit te voeren inventarisaties een inventarisatielijst. Deze lijst zal over enige tijd (in delen) worden voorgelegd aan een selectiecommissie. In deze commissie hebben diverse organisaties uit de Zwolse gemeenschap zitting: Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, Zwolse Historische Vereniging, het Zwolse Architectuur Podium, Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, het Oversticht en het team monumentenzorg van de gemeente Zwolle.

Van de door de commissie geselecteerde objecten zal het college van burgemeester en wethouders vervolgens bezien of de aanwijzingsprocedure (zie de link onderaan de pagina) tot gemeentelijk monument zal worden gevolgd.

Het totale project zal enkele jaren in beslag nemen. Dit kan betekenen dat het enige tijd kan duren voordat duidelijk is of een bijdrage al dan niet leidt tot een aanwijzing als gemeentelijk monument.

Artikel delen:

Reageer